12.9.2018

Intranet ja digitaalinen työympäristö Suomessa 2018 -selvitys

Tulokset

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys: Kaikki artikkelit

Raporttijuliste tuloksista pdf-muodossa.

Esitys Digitaalinen työympäristö 2018 -seminaarissa 13.9.2018 (pdf) (Seminaarin järjestäjä: Alma Talent)

Esitys Procomin sisäisen viestinnän jaoksen tapaamisessa 17.9.2018 (SlideShare)

Vastaajat

Lämmin kiitos osallistumisesta Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitykseemme! Vastauksia kyselyyn kertyi huimat 125 kappaletta, mikä on tähän astinen ennätys! Kiitos!

Intranetin tehtävät ovat monipuolistuneet ja laajentuneet viime vuosina, näin myös intranet-selvityksemme. Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksessä tarkastelemme perinteisen viestinnällisen intranetin rinnalla myös työtiloja ja sisäistä somea. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016.

Raportti perustuu 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Tulosjuliste

Juliste esittelee tulokset havainnoillisena infografiikkana. Juliste on hyödynnettävissä omassa kehitystyössänne.

Kaikille kyselyyn vastanneille postitamme tulosjulisteen automaattisesti.

Voit myös tilata julisteen postitse:

» Tilaa juliste

Lahjoitukset

Lupasimme lahjoittaa jokaisen vastaajan puolesta 10 euroa vastaajan itse valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Lahjoitukset jakautuivat seuraavasti. Kiitos kaikille osallistujille!

 • Lasten ja nuorten auttava puhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto): 460 euroa
 • Mielenterveystyö (Suomen Mielenterveysseura): 300 euroa
 • Puhdas Itämeri -hankkeet (John Nurmisen Säätiö): 300 euroa
 • Syyrian sodan uhrien kuntoutus (Suomen Punainen Risti): 100 euroa

Lisätietoja

Perttu Tolvanen, puh. 050 368 5199, etunimi.sukunimi@northpatrol.com


Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvityksen tulokset

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran. Verkkokysely oli vastattavissa touko-kesäkuussa 2016. Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden intranet-vastaavia blogiemme ja sosiaalisen median verkostojen kautta. Myös kaksi vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan.

Vastauksia kertyi 119 eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa vastasi anonyymisti). Lämpimät kiitoksemme kaikille osallistuneille!

Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä. Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman edelliskertaan verrattuna.

Arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa:
1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet
2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen
3. Ryhmätyö
4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

V. 2016 selvityksen tulokset

Olemme koonneet selvityksen tulokset julisteeksi sekä tähän blogiin artikkeleiksi.

V. 2016 selvityksen esitykset

V. 2016 lahjoitukset

Lupasimme lahjoittaa jokaisen vastaajan puolesta 10 euroa vastaajan itse valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Lahjoitukset jakautuivat seuraavasti. Kiitos kaikille osallistujille!

 • Kiusaamisen vastainen työ (Mannerheimin Lastensuojeluliitto): 460 euroa
 • Mielenterveystyö (Suomen Mielenterveysseura): 260 euroa
 • Saimaannorppa (WWF): 190 euroa
 • Katastrofien uhrit (Suomen Punainen Risti): 160 euroa

Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvitys

Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvitys oli maailman ensimmäinen suomalaisia intranetejä näin laajasti kartoittanut selvitys. Kartoitimme yli sadan suomalaisen intranetin käyttöä organisaation sisäisinä työkaluina ja johtamisen välineinä kesällä 2014.

V. 2014 selvityksen tulokset ja esitykset

Selvityksen tulokset on saatavilla tulosraporttina, julisteena ja kalvoesityksenä:

Lisäksi tuloksia käsitellään mm. seuraavissa blogiartikkeleissamme:

SlideSharessa olemme julkaisseet selvitykseen liittyvien puheenvuorojen kalvoja:

V. 2014 selvityksen toteutus

Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen verkkokyselyymme vastasi 6.5.-8.6.2014 välisenä aikana reilusti yli sata intranet-vastaavaa ympäri Suomen. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Tulokset julkaistiin 17.9.2014 Talentum Eventsin organisoimassa Intranet ja digitaalinen työympäristö SUMMIT! -tapahtumassa Helsingissä sekä 1.10.2014 Aamu kattojen yllä: Intranetit nyt ja tulevaisuudessa -aamiaistilaisuudessa ProComin jäsenille.

Tulokset tiivistettiin julisteeksi, joka postitettiin kaikille kyselyyn vastanneille ja jota jaettiin esittelytilaisuuksissa.

V. 2014 selvityksen lahjoitukset

Osallistuneista 101 henkilöä valitsi hyväntekeväisyyskohteen, johon lahjoitimme 10 euroa kunkin vastaajan puolesta.

Lahjoitusten yhteissummaksi kertyi siis hienot 1010 euroa!

Summa jakautuu neljään eri kohteeseen vastaajien valintojen mukaan seuraavasti:

 • Mielenterveysseuran kriisipalvelun ylläpito (Suomen Mielenterveysseura): 290 euroa
 • Saimaannorpan suojelu (Suomen luonnonsuojeluliitto): 250 euroa
 • Syyrian konfliktin uhrien auttaminen (Punainen risti): 240 euroa
 • Kehitysmaiden Naisten Pankki (Kirkon Ulkomaanapu): 230 euroa

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys kartoittaa, minkälaisia intranetejä suomalaisilla organisaatioilla on, miten niitä hyödynnetään organisaation sisäisinä työkaluina sekä johtamisen välineinä.

Kyselyn toteuttaa Intranet-ostajan opas ja North Patrol Oy.  Kartoitus järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä 2014.

Lisätietoja

Perttu Tolvanen, puh. 050 368 5199, etunimi.sukunimi@northpatrol.com