Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on käynnistänyt kilpailutuksen, jolla hankitaan sisäistä viestintää ja tiedottamista varten omassa konesalissa pyöritettävä WordPress-verkkosivusto.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa, ja kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 15.8.2022 kello 12 saakka.

Tammikuussa 2023 aloittaa varsinaisen toimintansa uusi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen tarjoamisesta alueellaan (lue lisää Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksesta).

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue kattaa 18 kuntaa, joiden asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä uusi organisaatio huolehtii. Henkilöstöä organisaatiossa on miltei 10 000 ihmistä, joten näille uusille työntekijöille viestimiseen ja ohjeistamiseen tarvitaan yhteinen sisäinen intranet-ratkaisu.

Intranet toimii uusien yhteisten toimintatapojen omaksumisen tukena. Intran kautta voidaan välittää nopeasti yhtenäistä ja ajankohtaista viestiä laajalle alueelle levittäytyneelle henkilöstölle. Intrassa jaetaan ohjeita ja infoa, ja lisäksi se toimii lähtöpisteenä muihin järjestelmiin.

Koska uuteen organisaatioon on sulautettava usean erityyppisen toimialan ja organisaation työntekijöitä, on sisäisen viestinnän rooli muutosjohtamisen tukena kriittinen. Tästä syystä intranetin tulee olla henkilöstön käytössä hyvissä ajoin jo joulukuussa 2022: palvelu on siis rakennettava melko nopealla aikataululla.

Intranetin kaikkia sisältöjä ei kuitenkaan saada luotua vielä vuoden 2022 aikana, joten intranetin ominaisuuksien toteuttamista ja käyttöönottoa tulee vaiheistaa järkevästi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen ajalle.

Sisäisenä, suljettuna järjestelmänä intranet rakennetaan hyvinvointialueen omaan sisäverkkoon, itse ylläpidetyille palvelimille: näin voidaan taata intranetin tietoturvaa ja haavoittumattomuutta. Omasta palvelinympäristöstä huolimatta tekniselle toteutuskumppanille tarjotaan mahdollisimman hyvät työkalut järjestelmän kehittämiseen. Tietoturvasyistä hyvinvointialueelle on valittu intranet-alusta, joka ei ole pilviratkaisu.

WordPress-julkaisujärjestelmä on valittu intranetin alustaksi sen kustannustehokkuuden ja joustavuuden vuoksi. Lisäksi hyvinvointialue on rakentamassa julkista verkkosivustoaan WordPress-järjestelmällä, joten tuotevalinnasta haetaan myös synergiaetuja ja opittavuutta sisällöntuottajien toimintaan.

North Patrol on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tukena intranetin vaatimusten määrittelyssä sekä hankinnan läpiviennissä.

Tutustu tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelun kautta 15.8.2022 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa

Konsulttina Virpi Blom.