Kollegani Camilla Heikkilän kirjoittama juttu M365-introjen tyypillisistä räätälöinneistä herätti toimistolla keskustelua siitä, mihin ovat kadonneet isommat räätälöidyt sovellukset. Vaikkapa 10 vuotta sitten oli vielä varsin tyypillistä, että intranet-hankkeiden ohessa ja rinnalla tehtiin isojakin räätälöityjä sovelluksia yritysten sisäisten prosessien tehostamiseksi. Tällaisia ei enää tehdä, ei ainakaan ollenkaan samassa mittakaavassa.

Syyt muutokseen ovat monet. Isoin syy lienee siinä, että Microsoft on tänä aikana siirtänyt oman tuoteperheensä pilvipohjaiseksi valmispalveluksi, jossa räätälöinnit ovat ”pahasta”. Tätä viestiä Microsoft ja kumppanit ovat rummuttaneet vuosia, ja tokihan asiakkaat tottelevat, kun tarpeeksi jotain toistetaan. Toisaalta, moni asiakas otti viestin vastaan ilolla, koska monella oli kokemusta liian räätälöidyistä SharePointin päälle viritetyistä toimintaa ohjaavista sovelluksista, joihin ei enää kukaan uskaltanut koskea rikkoutumisen pelossa.

Samaan aikaan moni tuote on kehittynyt eteenpäin, ja moni aiemmin räätälöintiä vaatinut asia hoituukin jollain yrityksen sisäisellä järjestelmällä ilman räätälöintiä. Microsoftin tuoteperheen kymmenien tuotteiden lisäksi moni CRM-järjestelmä ja ERP-järjestelmä on kehittynyt vauhdikkaasti, ja mahdollistaa monenlaisten liiketoimintasovellusten rakentamisen jopa täysin ilman koodaamista. Esimerkiksi Salesforce on kehittänyt omaa alustaansa tähän suuntaan erittäin paljon, jonka seurauksena moni aiemmin räätälöity liiketoimintasovellus onkin siirtynyt Salesforcen tarjoamilla työkaluilla rakennetuksi sovellukseksi. Samaa kehitystä on nähty paljon Microsoftinkin tuoteperheen sisällä.

Intranet-kentällä räätälöinnin vähentyminen on myös ollut seurausta tuotepohjaisten ratkaisujen yleistymisestä. Suomessa on nähty paljon erilaisia M365:n päälle tehtyjä valmistuotteita, jotka ovat opettaneet asiakkaat tuotepohjaiseen tekemiseen. Maailmalla etenkin kaikkein isoimmat organisaatiot ovat yhä useammin päätyneet itsenäisten täysin valmiiden tuoteratkaisujen asiakkaiksi. Tästä ilmiöstähän on tässäkin blogissa kirjoitettu aiemmin. Intranetit perustuvat yhä useammin jonkinlaiseen valmispakettiin.

Kyse on myös paljon laajemmasta ilmiöstä, jossa organisaatioiden sisäiset tietojärjestelmät tuotteistuvat, ja yhä vähemmän tarvitaan täysin räätälöityjä sisäisiä ratkaisuja. Organisaation fiksun digityöympäristön ja toimivan järjestelmäpaletin rakentaminen vaatii toki edelleen erittäin paljon hyvää suunnittelua, roolittamista ja käyttäjien kouluttamista – mutta se ei vaadi enää yhtä paljon perinteistä ohjelmistokehitystä, jossa koodataan jotain aivan omaa. Digitaalinen työympäristö voi rakentua useista erillisistä palasista, ja yhä useammin nämä palaset ovat valmisratkaisuja.

Tästä säännöstä ehkä jonkinlainen poikkeus on julkishallinto, joka edelleen tekee erittäin paljon räätälöityjä tietojärjestelmiä omaan käyttöönsä. Samoin joillain toimialoilla, joilla on hyvin omanlainen liiketoimintamalli, saatetaan tarvita räätälöityjä ratkaisuja. Nämä ovat kuitenkin isossa kuvassa poikkeuksia.

Toimivan järjestelmäympäristön ja laadukkaan digitaalisen työntekijäkokemuksen rakentaminen ei ole välttämättä tullut helpommaksi, mutta se on nykyisin paljon enemmän fiksua kokonaisarkkitehtuuria kuin räätälöityä ohjelmistokehitystä. Siksi myös intranet-projekteista on tullut enemmän tuoteratkaisujen käyttöönottoja kuin räätälöityjen sovellusten toteutusta – ja tämä on vain ja ainoastaan hyvä asia.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa

Tuoreita artikkeleita digitaalisten työympäristöjen teknologioista