Haaga-Helia on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uuden intranet-palvelun Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja Cloudian tarjouspalvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 1.9.2021 klo 14 saakka.

North Patrol on konsultoinut Haaga-Heliaa intranetin konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Uuden intranetin tavoitteet ja konsepti

Uudistuksen tavoitteena on luoda Haaga-Helialle moderni, kaksikielinen intranet, joka kokoaa yhteen kaiken sisäisen ajankohtaistiedon, työsuhteeseen liittyvän tiedon, ohjeet, jotka koskevat koko henkilöstöä sekä tiedon, minkä kaikkien työntekijöiden on hyvä tietää Haaga-Helian toiminnasta.

Konseptuaalisesti Haaga-Helian intranet koostuu kaikille avoimista viestinnällisistä sisällöistä, joiden jäsentämisen lähtökohdaksi on otettu SharePoint Onlinen modernit Communication Sites -sisältösivustot. Intranet koostuu lukuisista sisältösivustoista, sekä yhdestä kotisivustosta (Hub Site), joka yhdistää eri sisältösivustot yhdeksi intranetiksi.

Haaga-Helian henkilöstöintranetin erikoisuutena on, että osa Communication Site -sivustoista tulee olemaan avoinna myös opiskelijoille.

Hankinnan kohde ja toimittajan tehtävät

Hankinnan kohteena on Haaga-Helian uuden henkilöstöintranetin toteutus Microsoft 365 -pilvipalveluympäristöön sekä ratkaisun tuki- ja jatkokehityspalvelut.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu intranet-palvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun suunnittelun, teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan. Lisäksi toimittajalta edellytetään tukea järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, kuten käyttäjien kouluttamisessa.

Tutustu tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 1.9.2021 kello 14 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa