Metsähallitus on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uuden intranet-palvelun Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja Cloudian tarjouspalvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 13.8.2021 klo 12 saakka.

North Patrol on konsultoinut Metsähallitusta intranetin konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Uuden intranetin tavoitteet ja konsepti

Metsähallituksen tavoitteena on luoda moderni uusi intranet, joka tuo kaikki Metsähallituksessa työskentelevät yhteen ja toimii vuorovaikutteisena digitaalisena kotina kaikille työntekijöille. Lisäksi intranetistä luodaan organisaation sisäisen ajankohtaisviestinnän ykköskanava laajentamalla uutisointia ja tuomalla intranettiin myös sellaista sisältöä, joka tähän asti on ollut tarjolla vain printtinä.

Uutta intranettiä tullaan hyödyntämään myös johtamisen välineenä ja erityisesti strategian jalkauttamiseen. Erillisten strategiasivustojen kautta tuodaan näkyväksi se, miten strategiat toteutuvat Metsähallituksen arjessa.

Konseptuaalisesti Metsähallituksen intranet koostuu kaikille avoimista viestinnällisistä sisällöistä sekä teemakohtaisista Yammer-ryhmistä. Kokonaisuutta tukee SharePointin haku ja käyttäjähallinta.

Viestinnällisten sisältöjen jäsentämisen lähtökohdaksi on otettu SharePoint Onlinen modernit Communication Sites -sisältösivustot. Intranet koostuu lukuisista sisältösivustoista, sekä yhdestä kotisivustosta (Hub Site), joka yhdistää eri sisältösivustot yhdeksi intranetiksi. Intranet toteutetaan vain suomen kielellä.

Hankinnan kohde ja toimittajan tehtävät

Hankinnan kohteena on Metsähallituksen uuden viestinnällisen intranetin toteutus Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön sekä ratkaisun tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu intranet-palvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun tarkemman suunnittelun, teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan.

Tutustu tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa 13.8.2021 kello 12 saakka.

Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa