Ryhmä VTT:n tutkijoita kirjoittaa Kauppalehdessä tuoreista tutkimustuloksista korona-ajalta. Tutkijat kiteyttävät erittäin hyvin sen moninaisuuden mitä etätyö voi olla erilaisille ihmisille erilaisissa elämäntilanteissa:

”Osa vastaajista koki joustavuuden ja valinnanvapauden lisääntymisen kohentaneen merkittävästi elämänlaatua. Toisilla sosiaalisten kontaktien vähyys, vaikeus löytää etätyöpäiviin rytmiä, etätyöolosuhteiden puutteet tai etätyön muuttuminen valinnasta pakoksi herättivät ahdistusta.”

Kirjoitus tiivistää myös hyvin aiheen ympärillä käytyä kotimaista keskustelua.

”Julkisuudessa on toistaiseksi painottunut käsitys, että etätyö tulee yleistymään ja se sopii itsenäisille suomalaisille ja käytännönläheiseen johtamiskulttuuriimme hyvin.”

”Etätyöskentelyn hyvinä puolina on nykykeskustelussakin nostettu esille itsenäisyys, itseohjautuvuus sekä vapaa-ajan ja työelämän yhdistyminen paremmaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta huolta herättävät etätyöntekijöiden sosiaalinen eristyneisyys ja riski innovatiivisuuden vähenemiseen.”

Suomessa onkin suhtauduttu erityisen positiivisesti tähän etätyömaailmaan. Esimerkiksi amerikkalaisia julkaisuja lukiessa nousee esiin myös kriittisemmät näkökulmat, joissa etenkin innovatiivisuuden pelätään kärsivän, jos organisaatiot siirtyvät laajamittaisesti etätyöskentelyyn. Suomessa tällaista keskustelua ei ole juurikaan ollut.

Tosin ovat tulokset maailmallakin olleet erittäin positiivisia. Esimerkiksi The Economist tiivisti hiljattain pitkässä etätyötä käsittelevässä artikkelissaan tuoreiden kyselytutkimusten tuloksia:

”For good or ill, a hybrid model of online and in-person meetings seems inevitable in the aftermath of the pandemic. A survey by PwC at the end of 2020 found that over 80% of employers reckon remote work has been a success. Some 70% of executives are planning to increase investment in virtual-collaboration tools. Almost 65% plan to plough money into training managers to deal with a virtual workforce.”

Hybridi-tyyppisen työelämän puolesta puhuvat myös VTT:n tutkijat artikkelissa.

”Tulevaisuudessa ei ole tarpeen erotella virtuaalista ja fyysistä läsnäoloa. Jaetut digitaaliset työtilat tulevat osaksi fyysistä ympäristöä ja mahdollistavat totuttujen rajojen ylittämisen.”

Tämänkaltainen tulevaisuudenkuva onkin helppo jo kuvitella, koska se on jo monessa paikassa todellisuutta. Kun fläppitaulut korvautuvat Miro-boardeilla (tai vastaavilla työkaluilla), aikataulutus ja työvuorolistat siirtyvät digitaalisiin työkaluihin ja kaikki muokkaavat dokumentteja jaetuissa kansioissa, ollaan jo varsin pitkällä siinä maailmassa, jossa kuka tahansa voi edistää projektia, riippumatta sijainnista.

Fyysinen kohtaaminen on jatkossa luksusta, jota käytetään harkitummin silloin kun paremmasta vuorovaikutuksesta saadaan selvää hyötyä. Palaverien ei tarvitse olla enää fyysisiä kohtaamisia sen takia, että se olisi ainut tapa saada asioita eteenpäin.

Lue viitattu Kauppalehden mielipidekirjoitus: Työelämän tulevaisuudessa etä- ja läsnätyö sulautuvat yhteen (10.5.2021).

Lue The Economistin viitattu artikkeli: Love them or hate them, virtual meetings are here to stay (10.4.2021)


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Lisää artikkeleita digitaalisesta työntekijäkokemuksesta: