On aina kiinnostavaa, kun Suomessa joku poikkeaa Microsoft-rintamasta. Nyt hankinnan jälki-ilmoituksen perusteella huomiomme kiinnittyi Haminan kaupungin tekemään hankintaan Gapps Oy:lta.

Ilman kilpailutusta tehty suorahankinta (arvo noin 196 000 euroa) kohdistui Gapps Oy:n tuotetarjontaan, ja erityisesti sen yhteensopivuus Googlen ekosysteemin kanssa lienee ollut ratkaiseva asia. Tämä myös mainittiin suorahankintailmoituksessa.

Lue jälki-ilmoitus hankinnasta HILMA-palvelusta.

Huom. North Patrol ei ole ollut mitenkään mukana tässä hankinnassa.

Hankinnan tiivistetty kuvaus on varsin mahtipontinen:

”Alustariippumaton digitaalinen toimintaympäristö, joka yhdistää intranetin, yrityksen sosiaalisen median, yhteistyöskentelyn ja uutisten jakelun yhteisöjen kautta toimivaksi viestinnän alustaksi. Palvelu toteutettava SaaS-palveluna.”

Erityisesti tällaisten hyvin pitkälle kehitettyjen SaaS-palveluiden kohdalla ovat suorahankinnat yleistyneet selvästi. Niitä kun on hyvin vaikea, jopa täysin mahdotonta kilpailuttaa järkevästi. Tällöin perusteellinen markkinakartoitus ja suorahankinta on ainut tapa onnistua ostamaan tällainen erikoistunut SaaS-palvelu. Näin on Haminan kaupunkikin tehnyt.

”Ohjelmistolle asetetut kriteerit täyttää vain Happeo (digitaalinen työskentelyalusta, sosiaalinen verkosto ja tiedotuskanava). Happeo-ohjelmistosta on syväintegraatio Google-työkaluohjelmiin.

Kumppaniksi valikoitui Gapps Oy markkinakartoituksen perusteella. Gapps Oy on ainoa, joka pystyy täyttämään toimittajalle asetetut kriteerit. Kukaan muu toimittaja ei olisi voinut toteuttaa hankittavaa teknistä ratkaisua, joten suorahankinta on perusteltua hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesti.”

Googlen kanssa yhteensopivan järjestelmän valintaan voi olla hyvät syyt

Haminan kaupungin perustelut suorahankinnalle ovat melko suppeat, ja kuvaus ei kerro mitään markkinakartoituksen laajuudesta myöskään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että hankinta olisi huonosti perusteltu. Haminan kaupungilla voi olla erittäin hyvät syyt laajentaa Google-työkalujen käyttöä ja hankkia niiden rinnalle Gapps Oy:n tarjoama Happeo-ratkaisu.

On oikeastaan erittäin hyvä asia, että julkishallinnossa uskalletaan tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Microsoftin markkina-asema on erittäin hallitseva Suomessa, joten on mukavaa, että jotkut uskaltavat rikkoa rintamaa.

Googlen työkaluja on käytössä Suomessa varsin vähän, kuten North Patrolin useissa selvityksissä on havaittu. Muutamia isompia organisaatioita kuitenkin löytyy, esimerkiksi Neste ja YLE.

SaaS-tuotteiden järkevä kilpailutus voi olla mahdotonta

Erityisesti pienempien yritysten ohjelmistotuotteiden hankinta ei ole tällä hetkellä mitenkään helppoa, jos tuotteet ovat pitkälle erikoistuneita SaaS-palveluita ja mikäli lisenssit ovat useampia kymmeniä tuhansia vuositasolla. Perinteisiin, raskaampiin kilpailutusmenetelmiin (kuten neuvottelumenettely) eivät pienet yritykset yleensä lähde mukaan, ja SaaS-tuotteita tarjoavat yritykset erityisesti eivät yleensä osallistu ollenkaan avoimiin kilpailutuksiin.

Tällöin suorahankinta voi olla se paras ja järkevin tapa hankkia itselle hyvin sopiva ohjelmisto, vaikka avoimen kilpailutuksen ihanteita suorahankinta ei noudatakaan.

Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.