Microsoftin johtava asema tietotyövälineiden rakentajana on kiistaton, kuten North Patrolinkin viimeisin selvitys Suomen tilanteesta kertoo. Sama selvitys kuitenkin nostaa esiin myös monia tuotteita, joilla on Suomessa yli 20 prosentin markkinaosuuksia. Näistä Microsoft-rintamaa rikkovista tuotteista erittäin moni on Atlassianin omistama tai osittain omistama. Australialainen Atlassian onkin onnistunut 2000-luvulla nousemaan varsin merkittävään asemaan maailmanlaajuisesti.

Suomessa Atlassianin suosituimpia tuotteita ovat Confluence, Jira ja Trello. Myös osittain Atlassianin omistama Slack on suosittu työkalu Suomessa. Esimerkiksi Confluence löytyy 23 prosentilta North Patrolin selvityksen organisaatioista. Moni organisaatio käyttääkin Atlassianin tuotteita Office 365 -ratkaisujen rinnalla, eikä Atlassianin tuoteperhettä voikaan oikein pitää suorana Office 365 -kokonaisuuden kilpailijana.

Atlassianin tuotteita käytetään erityisesti tietointensiivisillä aloilla, kuten ohjelmistoteollisuudessa ja monella muulla alueella joissa ohjelmistot näyttelevät isoa roolia. Atlassianin tuotekokonaisuus kun on viritetty palvelemaan juurikin tuotekehitystä jossa ohjelmistoilla on merkittävä rooli.

Confluence on dokumentaation tallentamisen ja ryhmätyön spesialisti

Erityisesti Confluence on monessa organisaatiossa vakiinnuttanut paikkansa wiki-tyyppisenä dokumentaatioratkaisuna, johon tallennetaan paljon erilaisia tietoja. Esimerkiksi monilla IT-osastoilla on omia Confluence-ympäristöjä, joihin on dokumentoitu kaikki organisaation tietojärjestelmäratkaisut. Vastaavia Confluence-asennuksia näkee paljon erilaisissa tuotekehitysorganisaatioissa, joissa Confluencen päällä voi olla vaikkapa öljynjalostamon huolto- ja toimintaohjeet. Monilla asiakkailla tällaisia Confluence-ympäristöjä on paljon, eikä niiden siirtoa esimerkiksi Microsoftin SharePointin tai Teamsin päälle edes harkita, koska Confluence on tällaisen rikkaan ja tarvittaessa määrämuotoisen dokumentaation tallentamiseen paljon erikoistuneempi ja helppokäyttöisempi työkalu.

Esimerkiksi Teamsin tarjoamiin työkaluihin verrattuna Confluence on tarkoitettu huomattavasti pidempiaikaiseen ja prosessimaisempaan työhön. Tyypillisesti Confluencen kohdalla ei puhutakaan lyhytkestoisista projekteista, vaan pitkäkestoisten hankkeiden hallinnasta ja dokumentaation tallentamisesta.

Monipuolisuudesta kertoo myös se, että Confluencea käytetään myös intranet-alustana melko paljon, koska se tarjoaa suoraan paketista varsin monipuoliset työkalut rikkaan intranetin rakentamiseen. Erityisesti jos intranet nähdään organisaation tietovarastona, eikä niinkään visuaalisena viestintäkanavana, voi Confluence olla hyvin sopiva ja kestävä intranet-ratkaisukin.

Trello visualisoi ison projektin tehtävät ja aikataulut

Muutama vuosi sitten Atlassianin klaaniin ostettu Trello täydentää hyvin Confluencen kyvykkyyksiä vaativien projektien ja prosessien hallinnassa. Trello on erityisen visuaalinen projektinhallintatyökalu, joka sopii myös pysyvien tiimien tehtävienhallintaan.

Teamsinkin sisältä löytyy vastaavaa kyvykkyyttä, mutta Trello on hionut työkalunsa käytettävyyttä vuosia ja loistaakin juuri työkalun helppoudella. Pinnalta Trello muistuttaa post-it-lappujen järjestelyä, mutta lappujen kääntöpuolelta löytyy myös kyvykkyyttä systemaattisempaan projektinhallintaan ja runsaat mahdollisuudet keskusteluihin ja integraatioihin muihin järjestelmiin.

Ei olekaan ihme, että moni firma käytännössä pyörii Trello-boardien avulla tässäkin maassa, koska Trellon malli taipuu hyvin monenlaisten tiimien käyttöön. North Patrolinkin selvityksessä Trellon käyttäjiksi ilmoittautui 20 prosenttia organisaatioista, mikä on varsin korkea lukema näin erikoistuneelle työkalulle, jolla on todella paljon kilpailijoita.

Jirasta on tullut tikettijärjestelmien synonyymi ohjelmistoalalla

Atlassianin menestyksen peruskivi on aina ollut Jira, joka onnistui etenkin ketterien menetelmien vallankumouksessa kasvamaan nopeasti hyvin suosituksi ratkaisuksi. Jira tarjoaa tehokkaan tikettien hallinnan ja yhdistää sen myös projektinhallintakyvykkyyksiin. Luonteeltaan Jira on kuitenkin täysin erilainen työkalu projektinhallintaan kuin aiemmin mainittu Trello. Siinä missä Trello loistaa visuaalisuudessa ja nopeassa uudelleenjärjestelyssä, ovat Jiran vahvuudet tiukoissa prosesseissa ja tarkassa kontrollissa.

Voisikin sanoa, että Trello on se mistä monet ohjelmistoprojektit aloitetaan, mutta Jira on se mihin ne ennemmin tai myöhemmin päätyvät. Viimeistään siinä vaiheessa kun tekninen toteutus alkaa olla loppuvaiheessa, siirrytään yleensä tikettien hallintaan Jiralla, koska se nyt vain on suunniteltu sellaiseen.

Atlassianin tarjonnasta löytyy Jiran rinnalle myös muita erityisesti ohjelmistoalan tarpeisiin soveltuvia tuotteita. Esimerkiksi BitBucket tulee usein vastaan kotimaisissakin ohjelmistoyrityksissä koodin hallintaan liittyvänä tuotekokonaisuutena.

Slack tarjoaa rikkaan chat-työkalun jonne voi kutsua myös yhteistyökumppanit

Atlassianilla oli aiemmin oma Slack-kilpailija, HipChat, mutta Atlassian päätyi lopettamaan sen tuotekehityksen ja siirsi asiakkaat Slackille. Samassa järjestelyssä Atlassian hankki pienen omistusosuuden Slackista ja lupautui panostamaan tiiiviimpään Slack-integraatioon muiden tuotteidensa osalta. Lupaus ei ollut tosin kovin vaikea tehdä, koska Slack ja Atlassianin tuotteet olivat jo silloin todella tyypillinen yhdistelmä maailman ohjelmistoyrityksissä.

Slack sopii hyvin Atlassianin klaaniin, koska se on myös omalla tavallaan erikoistunut ryhmätyöväline, joka kilpailee asiakkaista joilla on korkeat vaatimukset käyttämäänsä työkalua kohtaan. Slack ei ehkä ole samalla tavalla erikoistunut kuin Confluence tai Trello, koska se on kuitenkin astetta enemmän yleistyökalu, mutta Slackin käyttäjäkunta on hyvin tietynlaisia organisaatioita jotka haluavat esimerkiksi integroida käyttämäänsä chat-työkalua laajasti muihin järjestelmiin.

Yleisratkaisuna Teamsihan on jo vallannut esimerkiksi Suomen markkinat täysin, ja Slack on jäänyt melko pieneen rooliin 21 prosentin osuudellaan. Slackilla on kuitenkin monia etuja puolellaan, etenkin tuotekehitys- ja ohjelmistoyritysten sisäisessä toiminnassa. Täten se sopii hyvin Atlassianin klaaniin ja todennäköisesti puolustaa parinkymmenen prosentin asemaansa varsin helposti.

Atlassianin malli on monella tapaa vastakkainen Microsoftin tekemiselle

Erikoistuminen tiettyihin alueisiin on ollut ratkaisevassa roolissa Atlassianin menestyksessä. Atlassianin työkalut tulevat käyttöön organisaatioissa yleensä koska asiantuntijat arvioivat ne parhaiksi mahdollisiksi työkaluiksi tehtäviin.

Atlassianin toimintamalli onkin herättänyt myös monien tutkijoiden kiinnostuksen. Vielä joitakin vuosia sitten Atlassianilla ei ollut yhtään myyjää palkkalistoillaan. Atlassian toteuttaa edelleen ”myyjätöntä” malliaan useimmissa markkinoissa. Esimerkiksi Suomessa Atlassianilla ei ole minkäänlaista konttoria, vaikka yrityksen tuotteita on käytössä paljon laajemmin kuin monella muulla kansainvälisellä firmalla.

Atlassian onkin monella tapaa vastakohta Microsoftin toimintamallille. Microsoft panostaa valtavasti paikallisiin myyntiorganisaatioihin ja paikallisiin kumppaneihin, ja Microsoftin paikalliset teknologiakumppanit jopa usein toimivat kuten olisivat osa Microsoftin myyntiorganisaatiota.

Kun tuotteiden käytettävyys ratkaisee, Atlassian yleensä voittaa

Atlassianin tuotteiden käyttöönotto tapahtuu tyypillisesti täysin omatoimisesti asiantuntijoiden toimesta, joko itse tuote asentamalla tai aktivoimalla pilviversio suoraan käyttöön. Atlassianin tuotteille on myös leimallista, että tavalliset ”bisnesihmiset” pystyvät rakentelemaan niiden avulla monimutkaisiakin kokonaisuuksia.

Käyttöliittymien helppokäyttöisyys ja pitkälle viedyt konfigurointimahdollisuudet ovat ratkaisevassa roolissa Atlassianin tuotteiden menestyksessä.

Kooditasoinen räätälöinti taas ei ole yleensä mahdollista Atlassianin tuotteille tai siihen on hyvin tiukat rajoitteet. Tällä alueella Microsoftin pilvituotteet ovat Atlassianin tuotteita selvästi edellä, koska niitä voidaan yleensä laajentaa Microsoftin Azure -alustan avulla.

Tässäkin Atlassianin filosofia eroaa Microsoftista merkittävästi, koska yleensä Microsoftin tuotteiden käyttöönotto edellyttää jonkun IT-kumppanin kanssa tehtävää projektia. Tällainen on kovin harvinaista Atlassianin maailmassa, vaikka Atlassianillekin löytyy kotimaisia kumppaneita. Yleensä Atlassianin kumppaneiden kanssa tehtävät projektit ovat melko pienimuotoisia konfigurointi- ja asennusprojekteja.

Huomattava osa Atlassianin kumppaneista onkin keskittynyt lähinnä pyörittämään palvelimia ja ylläpitämään asiakkaiden ympäristöjä ja tarjoamaan koulutusta asiakkaille tuotteiden käyttöön. Itse tuotteita asiakkaat yleensä pyörittävät varsin omatoimisesti.

Atlassianin kumppanikenttä on melko ohut Suomessa

Tällä ilmiöllä on tietysti kääntöpuolensa. Atlassianille on vaikea löytää kumppaneita. Ambientia on selvästi isoin Atlassianin tuotteita asentava ja konfiguroiva kumppani Suomessa. Muut kumppanit ovat huomattavasti pienempiä toimijoita.

Asiakaskunnasta huomattava osa pyörittääkin tuotteita täysin omatoimisesti, joten vaikka tapaamisissa ja konferensseissa saattaa olla paljonkin kotimaista porukkaa, voi ei-teknisellä organisaatiolla olla haastavaa löytää sopivaa asiantuntijatukea oman ympäristön kehittämiseen.

Tilanne ei myöskään todennäköisesti ole parantumassa, koska Atlassianin strategia on aina ollut myydä suoraan asiantuntijoille parhaita mahdollisia tuotteita. Microsoftin tyyppiseen myyjävetoiseen myyntimalliin ja ”riittävän hyvä” -tyyppiseen tuotekehitysstrategiaan Atlassian tuskin on siirtymässä.

Atlassianin tulevaisuus on vahva, vaikka Microsoftin haastajaksi ei firmasta olekaan

Atlassianin puolella on kuitenkin monia isoja trendejä. Koko ohjelmistoalan siirtyminen kohti pilvipalveluita on ehdottomasti se suurin. Microsoftikin kehittää koko ajan pilvitarjontaansa valmisratkaisujen suuntaan ja on samalla joutunut panostamaan ohjelmistojensa käytettävyyteen enemmän. Atlassianin strategia onkin juuri nyt sitä mihin kaikki maailman ohjelmistotalot haluavat mennä. Siksi Atlassianille ja sen tuotteille on helppo ennustaa hyvää tulevaisuutta.

Atlassianin klaani ei haasta Office 365:tä ja Microsoftia suoraan, vaan se täydentää näitä perusratkaisuja pidemmälle viedyillä ja enemmän käyttäjien näkökulmasta suunnitelluilla ohjelmistoilla.

Erityisesti tietointensiivisten ja tuotekehityspainotteisten organisaatioiden kannattaa tutustua Atlassianin tuoteperheeseen, vaikka Office 365 olisikin organisaation perusratkaisu.

FIN_NP_blog_Perttu


Intranet ja digitaaliset työympäristöt 2020 -selvityksen tulokset

Intranet ja digitaaliset työympäristöt 2020 -selvityksen tuloksia analysoidaan blogikirjoituksissa läpi kesän ja syksyn 2020. Koostamme selvitykseen liittyvät artikkelit samaan kategoriaan, jota seuraamalla pääset helposti käsiksi selvityksen kaikkiin tulosartikkeleihin.

Kaikki selvityksen tulosartikkelit

Selvityksen tulokset on myös koottu julisteeseen, jonka voit tilata maksutta piristämään toimipisteen tai kotitoimiston seinää.

Tilaa tulosjuliste


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.