The Economist kirjoittaa tuoreesta Harvard Business Schoolin tutkimuksesta, jossa tutkijat ovat analysoineet anonymisoitua tietoliikennedataa USA:ssa ja Euroopassa. Tulokset eivät yllätä lopulta kovin paljon.

Tietotyöläisten palaverimäärät ovat kasvaneet 13 prosentilla. Palavereihin osallistuvien ihmisten määrä on kasvanut 13,5 prosenttia. Työhön käytetty aika on myös kasvanut lähes 50 minuutilla, joka on enemmän kuin mitä keskimäärin ihmisillä aiemmin meni työmatkoihin.

Ainut kenties positiivinen löydös liittyy palaverien pituuteen, joka on laskenut 20 prosenttia (keskimäärin 12 minuuttia). Erityisesti Euroopassa pandemia-aika oli lyhentänyt keskimääräisen palaverin pituutta.

North Patrolissa olemme pandemian aikana tehneet töitä varsin erilaisten isojen organisaatioiden kanssa, ja nämä havainnot on helppo allekirjoittaa myös omien kokemusten perusteella. Etenkin julkishallinnon puolella palavereihin osallistuvien henkilöiden määrät ovat kasvaneet selvästi, kun enää eivät neukkareiden seinät rajoita kutsuttavien määrää.

Palaverimäärien kasvuakin on helppo ymmärtää. Aiemmin monessa organisaatioissa käytäväkeskustelut ja epäviralliset palaverit auttoivat edistämään asioita. Nyt useammalle asialle pitää buukata virallinen palaveri.

Tosin tämä asia ei ole aivan näin suoraviivainen. Olemme myös havainneet, että välillä asiakkaat eivät pidä palavereita riittävästi. Monenlaisia tilannepalavereita ja Teams-kahvihetkiä kyllä riittää, mutta juuri niitä tärkeitä käytäväkeskusteluja ja epävirallisia hetkiä ei tunnuta osaavan korvata. Yksi tekijä on ainakin se, että moni on tottunut juttelemaan vähänkin aremmat asiat pomon kanssa kahdestaan. Nyt kun asioita pitäisi nostaa esiin isomman porukan Teams-kokouksissa, eivät projektit etenekään samalla tavalla.

Aiemmassa blogiartikkelissa Noora esimerkiksi kirjoittaa siitä miten keväällä meillä oli North Patrolissa vaikeuksia saada projekteissa kaikki osallistujat ”samalle sivulle” tai edes sisäistämään sen mitä ryhmässä oli päätetty. Etänä oltaessa moni asia on haastavampi hahmottaa ja kynnys kysyä selvennystä on korkeampi. Siksi ryhdyimme suosittelemaan asiakkaille erilaisia ”väliyhteenvetoja”, lyhyitä sisäisiä palavereita virallisten työpajojen välissä, jotta asiakkaiden oma projektiryhmä saa purkaa tuntemuksiaan ja kommentoida vapaasti ilman tiukkaa agendaa.

Myös palavereiden pituudesta tuli kevään aikana ristiriitaisia viestejä. Me esimerkiksi olemme suosineet lyhyempiä työpajoja, koska kolmen tunnin sessiot ovat etäsessioina varsin raskaita. Asiakkailta tuli kuitenkin keväällä myös palautetta siitä, että kahden tunnin sessiot eivät välttämättä riitä siihen, että vaikeita asioita todella ehdittäisiin sulatella ja käsitellä riittävästi.

Kumpikin lienee totta, pitkät palaverit voivat olla erityisen uuvuttavia etänä, mutta vaativien ja moniulotteisten asioiden sulatteluun voi kolmituntinen sessio olla myös välillä aivan paikallaan.

Täysin selvää tuntuukin olevan lopulta vain se, että työelämä muuttuu pandemian seurauksena, mutta lopullisten johtopäätösten hetki ei vielä ole käsillä.

 


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.