20.4.2020

Tervetuloa vastaamaan kyselyymme intraneteistä ja digitaalisesta työympäristöstä. Selvitämme nyt neljättä kertaa, minkälaisia digitaalisia työympäristöjä ja intranettejä suomalaisissa organisaatioissa on. Edelliset vastaavat selvitykset toteutettiin vuosina 2014, 2016 ja 2018.

Kysely on suunnattu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville.

Vastaa kyselyymme 16.5.2020 mennessä!

Näinä poikkeusaikoina digitaalinen työskentely ja vuorovaikutus korostuu entisestään. Vuorovaikutusta ja tiedonjakoa mahdollistavien työkalujen tarve on erityisen suuri, ja myös intranetin rooli sisäisen viestinnän kanavana korostuu.

Jaa tietoa ja opi toisilta

Selvityksellämme haluamme kartoittaa, minkälaisia järjestelmiä eri organisaatioissa on käytössä, mihin tarkoitukseen ja miten ne toimivat. Kyselyn vastaukset ovat täysin luottamuksellisia, mutta toivomme, että jakamalla tietoa digitaalisista työympäristöistä voimme auttaa organisaatioita kehittämään omia työtapojaan ja digitaalisia työvälineitään sekä oppimaan toisiltaan.

Kaksiosainen kysely

Kysely on jaettu kahteen temaattiseen osaan: ensimmäisessä osassa kysymme viestinnällisestä intranetistä, toisessa osassa tarkastellaan erilaisia vuorovaikutus- ja tiedonjakokanavia. Lopuksi kysymme muutaman kysymyksen liittyen kokonaisuuden kehittämiseen.

Tulokset jo alkukesästä, syvempää tietoa syksyllä

Selvityksen tulokset julkaisemme jo alkukesästä ja kaikille kyselyyn vastanneille lähetetään kyselyn tulosjuliste. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden puolesta lahjoitamme myös 10 euroa hyväntekeväisyyteen.

Kyselyyn vastanneet saavat syksyllä mahdollisuuden osallistua pyöreän pöydän keskusteluihin, joissa avataan tarkemmin kyselyn tuloksia, pureudutaan erilaisiin digitaalisiin työympäristöihin ja tarjotaan samalla mahdollisuus keskustella muiden, samantyyppisten organisaatioiden edustajien kanssa intraneteistä ja digitaalisista työympäristöistä.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Suosittelemme käyttämään vastaamisessa suuremman näytön laitetta.

Siirry kyselyyn: Intranet ja digitaalinen työympäristö Suomessa 2020