13.5.2019

Suomen Pankki on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uutta, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistä intranet palvelua Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja kilpailutusasiakirjat on luettavissa Cloudia-tarjouspalveluportaalissa 23.5.2019 klo 12.00 asti.


Me North Patrolissa olemme konsultoineet Suomen Pankkia ja Finanssivalvontaa intranetin konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Tavoitteet

Uudella yhteisellä intranetillä Suomen Pankki ja Finanssivalvonta tiivistää yhteistyötä entisestään. Intranetin tavoitteena on yhtäältä helpottaa ja nopeuttaa arjen työtä ja toisaalta lisätä yhteisöllisyyttä ja luoda me-henkeä.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen intranetin lähtökohta on O365 SharePoint Onlinen modernit Communication Sites -sivustot sekä Hub Site. Konseptuaalisesti Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan intranet koostuu kaikille avoimista viestinnällisistä sisällöistä sekä teemakohtaisista Yammer-ryhmistä.

Konseptuaalisesti intranet-kokonaisuudessa on:

  • Yksi hubisivusto.
  • Kaikille yhteisiä Communication site -sivustoja.
    • Sivustoilla voi olla organisaatiokohtaisia sivuja.
  • Organisaatiokohtaisia Communication site -sivustoja.
  • Teemakohtaisia Yammer-ryhmiä avointa keskustelua varten.

Kokonaisuutta tukevat SharePointin haku ja käyttäjähallinta sekä projektissa toteutettava, hakua ja sisältöjen luokitteutietoja hyödyntävä hakemistosivu.

Hankinnan kohde ja toimittajan tehtävät

Hankinnan kohteena on Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan uuden yhteisen viestinnällisen intranetin toteutus Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön sekä ratkaisun tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu intranet-palvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun suunnittelun, teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan. Lisäksi toimittajalta edellytetään tukea järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, kuten käyttäjien kouluttamisessa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.