11.1.2019

Åbo Akademi on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uuden intranet-palvelun Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja kilpailutusasiakirjat on luettavissa Cloudia-tarjouspalveluportaalissa 30.1.2019 klo 14.00 asti.

Me North Patrolissa olemme konsultoineet Åbo Akademita intranetin konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Åbo Akademi on Turussa ja Vaasassa toimiva ruotsinkielinen yliopisto.

Tavoitteet

Åbo Akademi on uudistanut julkisen verkkopalvelunsa ja tavoitteena on ajaa alas vanha  verkkopalvelu kokonaan. Koska yliopiston nykyinen intranet on kirjautumista vaativa osio vanhoilla verkkosivuilla, alasajo edellyttää uuden intranetin rakentamista. Samalla halutaan hyödyntää tilaisuus ja tarjota työntekijöille ja opiskelijoille nykyistä monipuolisemmat työkalut ja luoda paremmat edellytykset yhteistyölle.

Tavoitteena on luoda Åbo Akademille uusi intranet O365:n moderneilla sivustoilla. Sisältöjen jäsentämisen lähtökohdaksi on otettu SharePoint Onlinen modernit Hub Sitet

Åbo Akademin uusi intranet koostuu erillisestä ruotsinkielisestä ja englanninkielisestä viestinnällisestä intranetistä sekä Teams-ryhmistä.

Konseptuaalisesti intranet-kokonaisuudessa on:

  • Kaikille yhteisiä viestinnällisiä sisältöjä sekä ruotsiksi että englanniksi
  • Tiedekuntakohtaisia sisältöjä sekä ruotsiksi että englanniksi
  • Teams-ryhmiä rajatuille käyttäjäryhmille tarkoitetun tiedon jakoon
  • Teemakohtaisia Yammer-ryhmiä avointa keskustelua varten

Kokonaisuutta tukee SharePointin haku ja käyttäjähallinta.

Hankinnan kohde ja toimittajan tehtävät

Hankinnan kohteena on Åbo Akademin uuden viestinnällisen intranetin toteutus Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön sekä ratkaisun tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä optiona sisältömigraatio.

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu intranet-palvelun toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelun käyttöliittymien ja ulkoasun suunnittelun, teknisen toteuttamisen, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan. Lisäksi toimittajalta edellytetään tukea järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, kuten käyttäjien kouluttamisessa.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.