12.9.2018 Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksemme osoittaa, että Suomi on vahvasti Microsoft-vetoinen maa, kun tarkastellaan intranettejä ja digitaalisia työympäristöjä. Tässä Microsoft-maassa Office 365 -pilven käyttö kasvaa koko ajan, mutta intranettien tyypillisin alusta on silti edelleen omalla palvelimella pyörivä SharePoint.

SharePoint dominoi, muut eivät pääse lähellekään

46 prosenttia selvitykseen osallistuneiden organisaatioiden intraneteistä (tai niiden osista) on omalla palvelimella pyöriviä SharePoint -toteutuksia, josta yllättävän suuri osa vielä hyvinkin vanhalla SharePointin versiolla. 27 prosenttia intraneteistä on Office 365 -introja, eli pilvessä pyöriviä SharePoint-sivustoja. Mikään muu teknologia-alusta ei pysty Suomessa kilpailemaan Microsoftin kanssa. SharePointin kärkisijojen jälkeen markkinassa on laaja hajonta hyvin erilaisia alustoja uusimmista sosiaalisista työkaluista aivan elinkaarensa loppupäässä oleviin julkaisujärjestelmiin.​

Episerver on kolmanneksi suosituin intranet-teknologia kyselyyn vastanneiden keskuudessa, mutta sillä on vain 8 prosentin osuus introista. Confluence-introja on noin 6 prosenttia ja Liferayn päälle tehtyjä intranettejä noin 4 prosenttia. Mikään näistä ei alustoista ei uhkaa Microsoftin etumatkaa. Mielenkiintoinen vertailukohta saadaan, kun katsotaan lahden toiselle puolelle Ruotsiin, jossa 39 prosenttia intraneteistä on Episerveriä, 23 prosenttia SharePointia ja 22 prosenttia SiteVisionia.  Ruotsi on Episerverin kotimaa, mikä selittänee markkinaosuutta, mutta SiteVision on kuronnut SharePointia kiinni viime selvityksissä, ja painelee mahdollisesti kohta ohi.

Muita selvityksessä vähintään kaksi mainintaa saaneita Suomessa käytössä olevia intranet-teknologioita olivat Drupal, Fujitsu NetCommunity, ​Google G Suite, IBM Connections, P4, WordPress ja Workplace by Facebook. Myös itse kehitettyjä intranetratkaisuja näkyy vielä.

Happaneva alusta huolettaa

On huolestuttavaa, että moni viestinnällinen intranet pyörii elinkaarensa lopussa olevalla alustalla. Myös niiden saavutettavuus mobiililaitteilla on heikko muihin digitaalisen työympäristön osa-alueisiin verrattuna, kertoo digitaalisten työympäristöjen asiantuntija Hanna P. Korhonen.

Eniten Korhosta huolettaa vanhat ei-responsiiviset on-premise SharePointit, jotka ovat jääneet viestinnällisen intranetin alustaksi siinä, missä ryhmätyötilat ja sisäinen some ovat siirtyneet joustavampiin moderneihin, mobiilikäytettäviin ratkaisuihin.

Toki ryhmätyötiloissa näkyy vielä paljon omilla palvelemilla pyöriviä SharePoint-työtiloja, mutta viestinnälliseen intranettiin verrattuna O365 on ryhmätyötiloissa huomattavasti yleisempi ratkaisu.

Ryhmätyötiloissa ja sisäisessä somessa enemmän haastajia

Microsoftin ratkaisut ovat kärjessä myös ryhmätyötiloissa ja sisäisessä somessa, mutta näissä haastajat ovat viestinnälliseen intranettiin verrattuna vahvempia.

Ryhmätyötiloissa Microsoftia haastaa Atlassian Confluence, Google G Suite sekä M-files ja muut pienemmät ratkaisut.

Sisäisenä somena käytetään Yammerin ja Teamsin lisäksi Slackiä, Google G-plussaa ja Workplace by Facebookia. Sisäinen some voi olla myös osa ryhmätyötiloja tai viestinnällistä intranettiä, mutta trendinä on, että sosiaalinen vuorovaikutus irroitetaan viestinnällisestä intranetistä omaksi kokonaisuudeksi. Viestinnällisten introjen keskustelupalstat ovat laskusuunnassa.

Mobiilikäytössä viestinnällinen intranet jää jalkoihin

Sisäisessä somessa on tärkeää, että sitä voidaan käyttää joustavasti eri laitteilla, etenkin mobiililaitteilla. Mobiilikäytössä viestinnällinen intranet on jäämässä digitaalisen työympäristön muista osa-alueista jälkeen, mikä selittynee sillä, että viestinnällinen intra pyörii monessa organisaatiossa vanhalla alustalla, jota ei ole alun perin ajateltu käytettävän mobiilisti.

Selvityksen mukaan sekä ryhmätyötiloihin että sisäiseen someen pääsee paremmin miltä tahansa koneelta tai mobiililaitteilla kuin viestinnälliseen intraan. Tässä piilee riski, että työntekijät jäävät pelkästään sisäiseen someen ja työtiloihin, eivätkä käy viestinnällisessä intrassa kuin satunnaisesti.

– Silloin organisaation viralliselle sisäiselle tiedottamiselle koituu vakavia ongelmia. Henkilöstöä ei tavoiteta enää luotettavasti ja laajasti. Mitä tässä tilanteessa sitten pitäisi tehdä? Uudistaa viestinnällinen intranet responsiiviseksi ja toivoa, että henkilöstö palaa sen äärelle. Tai siirtää virallinen tiedottaminen sisäiseen someen, Hanna P. Korhonen pohtii.


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Selvityksen tulokset perustuvat 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016. Lisätietoja selvityksestä.

Voit myös tilata tulosjulisteen postitse:

» Tilaa juliste


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.