12.9.2018 Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvityksemme johtopäätöksinä voidaan todeta, että digitaalinen työympäristö on samaan aikaan sekä auvoisa arvontuottaja että tuskan aiheuttaja. Arvoa syntyy, koko henkilöstö ottaa vastuun sisäisen tiedon kulusta digitaalisilla työvälineillä. Mutta samaan aikaan digityöympäristön kokonaisuudelle ja kehittämiselle ei tunnu löytyvän vastuutahoa.

Arvontuottaja

Vaikka intranetin tai digitaalisen työympäristön tärkein tehtävä on edelleen työnantajan viestintä, on se mitä suurimmassa määrin mahdollistaja. Ensin yhteiset työtilat, nyt sisäisen somen revoluutio, ovat tuottaneet henkilöstölle oivalluksia uusista, läpinäkyvämmistä työtavoista. Ne mahdollistavat vuorovaikutteisen työtavan, yhteisen työstämisen, tiedon ja osaamisen jakamisen, avoimuuden ja oppimisen, ajan tasalla pysymisen ja uudet tiimistruktuurit. Tiedon vapaa liikkuminen edistää tehokkuutta.

Jaettu viestintävastuu

Perinteinen viestintäyksikön ylläpitämä yksisuuntainen pömpöösi intranet on astunut norsunluutornistaan ”kansan pariin” koko henkilöstön informaation ja osaamisen välityksen kanavaksi. Eikä vain tietotyöläisten. Suurin kasvu tulee operatiivisen henkilöstön työyhteisöviestinnän digitalisoinnista. Nykyaikaisessa intranetissä kaikki viestivät, työstävät ja jakavat tietoa. Sisäinen some riisuu tittelit; kaikki viestivät tasavertaisina ja vastaavat omalta osaltaan organisaation sisäisen tiedon kulusta.

Kipuileva kehitystyö

Digitaalisen työympäristön kehittäminen vaatii holistista ymmärrystä organisaation liiketoiminnasta ja prosesseista, taitoa johtaa toimintatapamuutosta, motivoida, psykologista silmää, vahvaa tahtoa, innostamista sekä IT- ja viestintäosaamista. Työ vaatii epätyypillisen laajaa yhteistyötä organisaatioyksikköjen kesken. Kehittämisdraivi on usein asiantuntijatasolla, jonka voi olla vaikeaa ylittää organisaatiosiilojen reunoja. Työkalujen roolien linjaaminen on usein vaikeaa, koska johtajuus puuttuu.

Evoluutiopolku

Vastauksisa näkyy digitaalisen työn evoluutio. Viimeiset myöhäiset omaksujat ovat vasta siirtymässä sähköpostipingpongista yhteisiin digitaalisiin työympäristöihin. Suuri massa iloitsee tiedon jakamisen tuomasta avoimuudesta ja yhteisen digityön helppoudesta. Varhaiset omaksujat ovat jo törmänneet aikoja sitten informaation määrän räjähdykseen; he pohtivat tiedon elinkaaren hallintaa, hallintamallia ja pitkäjänteistä kehitystä. Maturiteettiä ei silti ole saavutettu.


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys

Selvityksen tulokset perustuvat 125 verkkokyselyvastaukseen. Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta työympäristöstä vastaaville. Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 ja 2016. Lisätietoja selvityksestä.

Voit myös tilata tulosjulisteen postitse:

» Tilaa juliste


Intranet ja digitaalinen työympäristö 2018 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.