15.8.2018

Porvoon kaupunki on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa se etsii kumppania toteuttamaan uuden intranet-palvelun Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön.

Kilpailutus on avattu julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ja Cloudian tarjouspalvelussa. Kilpailutusasiakirjat ovat luettavissa 13.9.2018 klo 16 saakka.

Me North Patrolissa olemme konsultoineet Porvoon kaupunkia intranetin konseptisuunnittelussa, määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Tavoitteet

Intranet-uudistuksen päätavoitteita ovat modernisoida alustateknologia, vahvistaa tiedonkulkua, tukea ja sujuvoittaa koko henkilöstön arkista työskentelyä, selkeyttää työkalujen roolia ja helpottaa tiedon löydettävyyttä. Porvoon kaupungin intranet toteutetaan O365:n SharePoint onlinen moderneilla sivupohjilla.

Toimittaja toteuttaa palvelukokonaisuuden ulkoasun, käyttöliittymät, sivupohjat ja toiminnallisuudet. Toimittajan tehtävänä on suunnitella järjestelmän teknisen toteutuksen yksityiskohdat, parametrisoida järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat valmisohjelmistot toimimaan määrittelyn mukaisesti sekä toteuttaa tarvittavat räätälöinnit ja asiakaskohtaiset ominaisuudet.

Konseptuaalisesti uusi intranetkokonaisuus sisältää:

  1. Kaikille yhteisiä viestinnällisiä sisältöjä sekä suomeksi, että ruotsiksi
  2. Toimiala- ja tehtävänalue/tulosyksikkökohtaisia sisältöjä suomeksi tai ruotsiksi tai molemmilla kielillä
  3. Työtiloja, jotka on tarkoitettu vain kaupungin sisäiseen käyttöön
  4. Työtiloja, joihin voidaan kutsua ulkopuolisia jäseniä
  5. Teams-ryhmiä
  6. Teemakohtaisia Yammer-ryhmiä
  7. Työtilakohtaisia Yammer-ryhmiä

Hankinnan kohteena on Porvoon kaupungin uuden intranet-palvelun toteutus Microsoft Office 365 -pilvipalveluympäristöön sekä ratkaisun tuki-, sovellusylläpito- ja jatkokehityspalvelut sekä optiona sisältömigraatio.


Kilpailutus-sarjassa vinkkaamme julkishallinnon asiakkaidemme käynnissä olevista kilpailutuksista. Julkisissa hankinnoissa kilpailutuksen asiakirjat ovat avoimesti tutustuttavissa julkisten hankintojen HILMA-palvelussa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.