4.4.2018

Asiantuntijamme Hanna P. Korhonen vetää Digitaalisen työympäristön muotoilu -koulutuksen Helsingissä 22.-23.5.2018.

Koulutus antaa käytännönläheisesti eväitä digitaalisen työympäristön palveluiden kuten intranetin, työryhmätilojen, sisäisen somen ja dokumenttienhallinnan välineiden suunnitteluun, roolittamiseen ja käyttöönottoon. Koulutus ei ole tekninen.

Koulutuksessa käsitellään myös projektin läpiviennin vaiheistusta ja tehtäviä.

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistujilla on koulutuksen jälkeen selkeä kuva siitä, mitä digitaalisen työympäristön suunnittelu ja käyttöönotto vaatii, ja ovat valmiit johtamaan projektin.

Hanna P. Korhonen, kenelle ja mihin tilanteisiin Digitaalisen työympäristön muotoilu -koulutusta suosittelet?

”Koulutus on suunniteltu organisaatioille, jotka harkitsevat digitaalisen työympäristön – esimerkiksi Office 365:n – käyttöönottoa tai ekosysteemin vaihtoa. Erityisesti suosittelen tällaisten hankkeiden vetäjiä ja projektipäällikköjä osallistumaan koulutukseen!”

”Suosittelen koulutusta myös niille organisaatioille, jotka haluavat tehdä korjausliikkeitä oman digitaalisen työympäristönsä kehittämisen tai roolituksen suhteen. Ehkä esimerkiksi Office 365:n käyttöönotossa ’kaikki ei ole mennyt kuten Strömssössä’. Monesti kuulee ikäviä tarinoita tilanteista, joissa organisaatio on ns. käyttöönottanut Office 365:n ’painamalla nappia’ eli tarjonnut O365:n kaikki työkalut henkilöstön käyttöön ilman sen kummempaa työkalujen käyttötapojen tai roolituksen suunnittelua. Tällaista käyttöönottoa ei ole suunniteltu käyttäjien tarpeista, liiketoiminnan tavoitteista saatikka tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmista; eikä toimintatapamuutoksia ole johdettu tavoitteellisesti. Näissä kuitenkin piilee mielestäni menestyksen salaisuus.”

Mitä koulutus siis konkreettisesti sisältää?

”Koulutuksessa käsitellään digitaalisen työympäristön suunnittelua käytännönläheisesti, esimerkiksi:

  • kuinka selvittää käyttäjien tarpeet ja organisaation tavoitteet
  • miten sovittaa yhteen tarpeet, tavoitteet ja tekniset mahdollisuudet
  • millainen digitaalisen työympäristön kokonaisuus palvelee meidän organisaatiomme sisäisen tiedon jakelua ja hyödyntämistä
  • miten digitaalinen työympäristö saadaan tukemaan liiketoiminnan prosesseja tehokkaasti
  • mitä tietoa julkaistaan intranetissä, mitä työstetään työtiloissa, mitä jaetaan sisäisessä somessa
  • miten eri työkalut valjastetaan tukemaan työntekijöidemme arkea
  • miten sisäisen viestinnän kanavat ja välineet roolitetaan, miten suunnitellaan intranetin sisältökonsepti tai miten jäsennetään työkalujen roolien ja käyttötavat”

”Käsittelen palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen näkökulmia käytännönläheisesti ja tuon esiin käytännön esimerkkejä eri organisaatioiden ratkaisuista.”

”Haasteellisuutta suunnitteluun aiheuttaa monesti esimerkiksi se, että digitaalisen työympäristön välineistöarsenaalissa on useita ominaisuuksiltaan päällekkäisiä työkaluja. Esimerkiksi Office 365:ssä henkilöstö voi jakaa tietoa vaikkapa Teamsissa, SharePoint Siteissa, Groupseissa tai Yammerissa. Tarvitaan yhteiset pelisäännöt, jotta työkaluilla jaettava ja hallittava tieto on hyödynnettävissä tehokkaasti. Näiden tulee perustua oikeisiin tiedonhallinnan tarpeisiin, kuten liiketoiminnan prosesseihin. Miten näihin pelisääntöihin sitten päästään? Miten työkaluja käytetään? Ja kuinka koko henkilöstö saadaan noudattamaan pelisääntöjä? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat tämän koulutuksen ytimessä.”

Mainitsit juuri Office 365:n, joka on Microsoftin digitaalisen työympäristön pilvipalvelu. Onko koulutus tarkoitettu vain O365:ttä käyttäville? Mitä tarkoitat ’Digitaalisella työympäristöllä’?

”Ei, koulutus ei ole tarkoitettu vain O365:ttä käyttäville. Koulutus on teknologiariippumaton, eikä se vaadi syvää teknistä asiantuntemusta. Office 365 eli O365 on yksi digitaalisen työympäristön ekosysteemeistä – se suosituin Suomessa.”

”Digitaalisella työympäristöllä tarkoitan alustaa tai alustoja, joiden avulla organisaatioiden työntekijät hallitsevat tietoa, jakavat tietoa, viestivät ja työskentelevät projekteissa, yksiköissä ja ryhmissä.”

”Digitaalisen työympäristön työvälineitä ovat Office 365:n lisäksi esimerkiksi Microsoftin on-premise SharePoint, Google G Suite, IBM Connections, Atlassian Confluence, Workplace by Facebook, sekä yleensä dokumenttienhallinnan järjestelmät, intranetit ja ns. sisäisen somen alustat (Enterprise social network, ESN). Digitaalinen työympäristö on aina yhdistelmä useita välineitä, työkaluja ja palveluita.”

Millä kompetenssilla sinä koulutat tätä uutta, varsin laajaa aihetta?

”Työssäni digitaalisten työympäristöjen suunnittelun ja hankinnan konsulttina pääsen sukeltamaan kymmenien organisaatioiden sisäiseen työskentelyyn ja tiedonhallintaan vuosittain. Selvitän organisaatioiden tavoitteet ja tarpeet ja sovitan ne teknologian mahdollisuuksiin optimaalisella tavalla.”

”Fasilitoin asiakkaitani myös käyttöönotoissa ja muutosjohtamisessa. Ennen konsultointiin siirtymistä, kohta viisi vuotta sitten, vedin useita digitaalisen työskentelyyn liittyviä muutoshankkeita, esimerkiksi Aalto-yliopistossa. Ammennan näistä koulutukseen holistisesti eri näkökulmia teorioista käytäntöön: viestintää, johtamista, tiedon ja osaamisen hallintaa, psykologiaa, markkinointia ja niin edelleen.”

Kenen kannattaa siis osallistua Digitaalisen työympäristön muotoilu -koulutukseen?

”Erityisesti suosittelen koulutusta digitaalisten työympäristöjen – tai jonkin sen osakokonaisuuden esimerkiksi intranetin, sisäisen somen, työtilojen tai dokumenttienhallintajärjestelmän – käyttöönotto- ja muutoshankkeiden vetäjille ja projektipäälliköille.”

”Koulutus soveltuu erinomaisesti myös näiden välineiden kehitystyöhön osallistuville esimerkiksi digitaalisen työympäristön, intranetin tai työryhmätilojen omistajatahoille, kehitysjohdolle, työtapojen muutoshankkeiden edistäjille, tietohallinnolle, liiketoimintaedustajille, viestintätoiminnolle, IT:lle, henkilöstöhallinnolle, sekä osaamisen kehittämisestä ja organisaation yhteisestä tiedosta vastaaville tahoille. Organisaation tyypillä tai koolla ei ole niin merkitystä.”

”Pelkästään teknologiaan keskittyviä koulutuksia on markkinoilla lukuisia – tässä koulutuksessa laajennamme näkökulmaa teknologian ulkopuolelle ja ympärille. Tavoitteena on löytää ne keinot, joilla geneerinen teknologia valjastetaan juuri meidän organisaatiomme prosesseille, tavoille ja kulttuurille. ”


Koulutus
Digitaalisen työympäristön muotoilu

22.-23.5.2018, Helsinki, Alma Talent


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.