20.3.2018

Microsoft on parin viime vuoden aikana tuonut O365:n SharePointin vanhojen ”klassisten” sivustomallien rinnalle ”modernit” sivustot, jotka poikkeavat monella tavalla aiemmista sivustoista. Modernit sivustot ovat alkuvaiheessa olleet monella tavalla rajoittuneita, mutta Microsoftin uusimpien julkaisujen myötä modernit sivustot alkavat vaikuttaa relevantilta vaihtoehdolta myös isompien asiakkaiden tarpeisiin.

Kummalla tavalla viestinnällinen intranet kannattaa nyt toteuttaa? Entä työtilat?

Classic-sivustojen ja Modern-sivustojen erot

Tiivistetysti classic-sivustot ja modern-sivustot erottaa viisi merkittävää asiaa:

  1. Classic-sivustoilla voi käyttää melko vapaasti asiakaskohtaista javascript-koodia ja css-muotoiluja, ja halutessaan myös sivupohjia on voinut muokata. Modern-puolella mahdollisuudet näiden käyttöön ovat paljon rajallisemmat, mikä tarkoittaa, että on käytettävä enemmän Microsoftin valmistoiminnallisuutta ja -ulkoasua.
  2. Classic-puolella voi käyttää asiakaskohtaisesti määriteltyjä sivustomalleja (esim. työtiloille), jotka voivat sisältää esim. valmiiksi asetellut etusivun elementit, dokumenttikirjastojen asetukset, metatiedot jne. Modern-sivustoilla taas on käytettävä jompaakumpaa Microsoftin valmissivustomallista (Communication site tai Team site). Modern-puolelle on tulossa Site Design Script-toiminnallisuus, jolla voi osin korvata templatejen puuttumisen.
  3. Classic-puolen sivueditori on hieman vanhahtava eivätkä sivut ole responsiivisia (ilman räätälöintiä). Modern-sivustoilla on käytössä nykyaikaisempi sivueditori, jolla pystyy tekemään helpommin kivan näköisiä sivuja, jotka ovat natiivisti responsiivisia.
  4. Vanhat, Classic-puolelle tehdyt SharePoint-WebPartit eivät toimi Modern-sivustoilla. Modern-sivustoilla Webpartit tehdään käyttäen uutta Javascript-pohjaista frameworkiä.
  5. Classic-puolella ylläpitäjä voi määritellä sivustokokoelmia, joissa voi olla useita alisivustoja (puumaisessa rakenteessa), joita voi hallinnoida keskitetysti. Modern-puolella jokainen sivusto on oma sivustokokoelmansa, eikä keskitettyä hallintaa (tai sisältörakennetta) ole usean sivuston yli. Modern puolelle tulossa oleva HubSite -toiminnallisuus korvaa tätä osin, kun eri sivustot voidaan liittää yhden Hubsivuston ”alle”.

Klassisten sivustojen plussat ja miinukset

+ Pitkään käytetty ja vakaasti toimiva malli, josta toimittajilla runsaasti kokemusta ja valmiita ratkaisumalleja.
+ Mahdollisuus räätälöidä sivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta omien tarpeiden mukaan
+ Monipuoliset sivujen julkaisutoiminnallisuudet
+ Mahdollisuus rakentaa hierarkkisia sivustorakenteita
+ Voidaan käyttää omia sivustomalleja monistettavien työtilojen luomiseen (esim. organisaation omaan projektimalliin sovitetut työtilamallit)
+ Voidaan käyttää toimittajien valmiita komponentteja esim. työtilan elinkaaren hallintaan ja työtilojen listaamiseen

– Vanhahtava sivueditori
– Sivustot eivät ole responsiivisia (ilman räätälöintejä)
– Microsoft ei enää kehitä Classic-puolen ominaisuuksia, vaan panokset ovat Modern-puolella

Modernien sivustojen plussat ja miinukset

+ Microsoftin kehityspanostukset ovat selvästi Modern-sivustoissa, joten ne kehittyvät jatkossakin.
+ Sivustoilla moderni ja melko helppokäyttöinen sivueditori
+ Modernit sivustot ovat responsiivisia
+ Modernit työtilat toimivat jatkossa paremmin Teamsin kanssa yhdessä (mikä kannattaa huomioida, jos Teams on tulossa käyttöön)

– Hyvin rajalliset mahdollisuudet muokata sivustojen ulkoasua ja toiminnallisuutta
– Vanhat webpartit eivät toimi
– Työtilasivustojen luomisessa ei voida käyttää sivustomalleja. Korvaavat site design scriptit vasta tulossa
– Sivustojen hallintaan ei voi käyttää sivustokokoelmia (eikä toimittajien tuotteistamia valmistoiminnallisuuksia). Korvaava Hub Site -toiminnallisuus vasta tulossa.
– Keskeneräisten toiminnallisuuksien vuoksi kokonaisuuden hallittavuuteen liittyy riskejä.

Mitä valita juuri nyt?

Suurin ero Classic- ja Modern-mallien välillä liittyy tällä hetkellä suurien hierarkkisten viestinnällisten sisältösivustojen hallintaan, joissa Classic-puolen julkaisusivustot ovat ainakin vielä toistaiseksi Modern-puolta edellä.  Mutta jos viestinnälliset sisällöt halutaan joskus siirtää Modern-sivustoille, on sivujen migraatio käytännössä tehtävä copy-pastena, sillä mitään sen hienompaa migraatiopolkua publishing-sivuilta modern-sivuille tuskin tulee tarjolle.

Yksittäisten työtilojen loppukäyttäjälle ei näissä vaihtoehdoissa oikeastaan ole kovin suurta eroa, sillä esim. dokumenttikirjasto on molemmissa vaihtoehdoissa samanlainen, ja modernin sivuston editorin saa halutessaan otettua käyttöön myös perinteisellä työtilapohjalla luoduilla sivustoilla.  Työtilojen osalta mallien käytännön erot liittyvätkin lähinnä työtilasivustojen luomiseen ja niiden hallinnointiin.

Jos oma O365-intranet on rakenteilla juuri nyt, kannattaa tarkkaan harkita, kummalla mallilla ratkaisu kannattaa toteuttaa. Tällä hetkellä paras ratkaisu voi olla esim. toteuttaa viestinnällinen intranet klassisilla julkaisusivustoilla, ja ottaa modernit sivustot ensiksi käyttöön työtiloissa.

Microsoft on ilmoittanut, että uudet HubSitet tulevat saataville O365:een kevään 2018 aikana, ja laajaan jakeluun ne tulevat tämänhetkisten tietojen mukaan toukokuussa. On kiinnostavaa nähdä, kuinka valmiita uudet ominaisuudet käytännössä ovat, ja miten nopeasti Microsoftin kumppanit alkavat uudistaa intranet-toteutusmallejaan uusien ominaisuuksien myötä.

Jos omaa projektia ei ole pakko käynnistää juuri nyt, voi olla järkevää seurata tilannetta muutama kuukausi ennen toteutusmallin valintaa. Toisaalta, O365-ympäristöön tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, joten sen valmistumista on turha jäädä odottelemaan.

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.