10.1.2018

Web Service Award julkaisi juuri vuosittaisen trendiraporttinsa Hur mår Sveriges Intranät 2017. Raportti koostaa 274 intranet managerin arviot mm. intranetiensa laatukysymyksistä ja kehityssuunnitelmista. Uusin selvitys on jo kymmenes vuosittainen Ruotsin intranet-kenttää kartoittava raportti.

Tässä muutamia poimintoja tuloksista:

Ruotsalaisten intranetien tyypillisimmät tavoitteet ovat

  1. helpottaa henkilöstön arkista työtä,
  2. viestintä, sekä
  3. tukea organisaation tavoitteita.

Tyypillinen ruotsalainen intranet on rakennettu Episerver-alustalle (40 % markkinaosuus). Tässä on merkittävä ero Suomeen, missä markkinaa dominoi SharePoint (osana O365:ttä tai on-premise-installaationa). Teknologia-alustojen kyvykkyyksien erot (Episerver on ensisijaisesti monikielisen markkinointiviestinnän tarkoituksiin soveltuva CMS; kun SharePoint on ensisijaisesti dokumenttikeskeisen ryhmätyöskentelyn väline) johtavat myös siihen, että Ruotsissa introjen ESN-ominaisuudet ovat harvinaisemmat kuin Suomessa, minkä ehkä stereotyyppisistä kulttuurierojen näkökulmista ajattelisi olevan juuri toisin päin.

Web Service Awardsin selvityksen mukaan ruotsalaisiin introihin pääsee myös työpaikan ulkopuolelta (92 %), mutta mobiilikäyttöisiä niistä on silti vain hämmästyttävän pieni osuus: 17 %! (HUOM! Tosin kysymys on aseteltu niin, että vastausvaihtoehto viittaa erilliseen mobiilisivustoon (”mobilsajt”), eikä välttämättä kata kaikkea mobiilikäyttöisyyttä. Oletettavasti moni Episerverillä tehty sivusto on kuitenkin responsiivinen.) Mobiiliapp on 11 %:lla.

Ruotsalaisten intranetien tyypillisimmät arjen käyttötarkoitukset ovat hyvin tuttuja:

  • sisäinen uutisointi,
  • linkit järjestelmiin,
  • HR-ohjeiden jakelu,
  • yhteystiedot/sisäinen puhelinluettelo,
  • lomakkeiden jakelu,
  • dokumenttipohjien jakelu sekä
  • säädösdokumenttien ja policyjen jakelu.

Harmillisesti intranetien merkityksellisyys ja niiden ylläpitoon kohdistetut resurssit ovat Ruotsissakin varsin huonolla tolalla. Esimerkiksi suurimmalla osalla (69 % vastaajista) ei ole asetettuja tavoitemittareita, joita intranetin arvioinnissa voitaisiin hyödyntää. Raportin laatija Pierre du Rietz arvioi, että tämä on yksi syy siihen, miksi vain noin puolet intraneteistä saa johdolta tukea. Huonolla tolalla on myös sisällön laadunvarmistus: vain neljäsosalla on käytössään vakiintuneet rutiinit sisällön ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Moni aikookin panostaa intranetinsä kehittämiseen tänä vuonna; myös kehitysbudjeteissa on nähtävissä kasvua. Kehityspanostuksia laitetaan Ruotsissa erityisesti sisältökonseptin uudistamiseen.

Tekemistä olisi sisällön löydettävyydessä myös intran hakukoneella: vaikka kaikissa intraneteissä on hakukone, vain 40 %:lla organisaatioista on hakukoneesta vastaava henkilö tai yksikkö. Vain 19 % analysoi vikaan menneitä hakuja ja 22 % käytettyjä hakusanoja yleisesti.

Mutta sokerina pohjalla huima luku: jopa 27 % aikoo uudistaa intranetinsä täysin tämän vuoden aikana!


Koko raportti on ladattavissa (ruotsiksi) Web Service Awardsin sivuilta.


PS: Keräämme jälleen loppukeväästä vastauksia vastaavaan selvitykseen Suomen intranetien tilanteesta! – Stay tuned!

Tutustu sillä välin edelliseen selvitykseemme, vuodelta 2016.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.