Yleensä verkkopalveluiden etusivujen tehtävä on tarjoilla houkuttelevasti niitä sisältöjä ja toimintoja, joita kyseinen palvelu pitää sisällään. Tämä yleisperiaate ei kuitenkaan toteudu intranettien kohdalla aivan sellaisenaan.

Intranetin etusivu kun on yleensä samalla myös ponnistuslauta paljon laajempaan kokonaisuuteen kuin pelkkään intranetin sisältämään asiaan. Intranetin etusivu on ponnistuslauta organisaation digitaaliseen työympäristöön.

konseptoi-intran-etusivu-erikseen

Tästä syystä intranetin etusivun suunnittelu on myös usein aivan keskeinen tehtävä intranetin suunnitteluvaiheessa, eikä se välttämättä ole suoraa jatkoa esimerkiksi intranetin sisältösuunnittelutyölle. Voisi jopa sanoa, että usein intranetin etusivulla on hieman eri konsepti kuin intranetilla kokonaisuutena.

Intranet voi olla esimerkiksi hyvin viestinnällinen ja sisältöpainotteinen kokonaisuus, mutta intranetin etusivu voi ollakin hyvin dynaaminen kooste vaikkapa organisaation liiketoiminnan raporteista tai sisältää nostoja vaikkapa myynnin viimeaikaisista tapahtumista. Julkishallinnossa intranetin etusivu voi nostaa esiin vaikkapa asiankäsittelyjärjestelmän viimeisimpiä tapahtumia.

Tätä kaksijakoisuutta kannattaa miettiä osana intranetin konseptointia. Intranetin etusivua kannattaa miettiä ”digitaalisen työntekijäkokemuksen” aloitussivuna, kun taas intranettia järjestelmänä ja sisältövarastona kannattaa usein miettiä enemmänkin pistemäisenä järjestelmänä joka ratkaisee tiettyjä tehtäviä.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tämä ilmiö on itse asiassa jopa tyypillisempi kuin isoissa organisaatioissa. Kun tiedot ja toiminnot ovat alusta saakka hajaantuneet useisiin eri järjestelmiin ja projektityötiloihin, niin intranetin etusivun roolista tulee usein väistämättä erilainen kuin ”ison intranetin” etusivusta.

Isojen organisaatioiden introissa etusivut taas saattavat olla hyvin keskittyneitä nostamaan pelkästään intranetin omia sisältöjä, ja tämä voi olla yksi ongelmakin intranetin suosion kannalta, kun käyttäjät odottaisivat laajempaa kattausta, mutta intranet keskittyy ”vain itseensä”.

Intranet-konseptoinneissa kannattaakin etusivun konsepti käsitellä aivan omana kokonaisuutenaan. Usein sen konseptoinnissa kannattaa myös osallistaa tavallisia työntekijöitä, koska heillä on usein hyvin arvokasta näkökulmaa siihen mitä he loogisesti odottaisivat intranetin etusivulta löytyvän – ja se voi olla jotain aivan muuta kuin niitä asioita mitkä ovat intranetin omia sisältöjä.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.