Olimme Perttu Tolvasen kanssa puhumassa Digitaalinen työympäristö -seminaarissa eilen. Käsittelimme muutamia intranetien ja digitaalisten työympäristöjen nousevia ja laskevia kehitystrendejä. Pyysimme myös seminaariosallistujien näkemystä ehdotuksiimme tulevaisuuden kehityssuunnista: ”Ostatko seuraavat mahdolliset tulevaisuuden kehityssuunnat?”

Vaihtoehtoina olivat:

  1. Mobiiliappsit, organisaation operatiiviseen toimintaan
  2. Mobiiliappsit, tietotyöläisille tiedon hallintaan
  3. Sisäiset keskustelukanavat kuppikuntaistuvat
  4. Tiedon jakaminen organisaation sisäisesti lisääntyy
  5. Intranet pirstaloituu useaksi palveluksi
  6. Intranetin ensisijainen rooli on käynnistysalusta
  7. Älykkäät suositukset korostuvat (Haku 2.0)
  8. Tarvitaan enemmän toimitettuja tiivistelmiä, uutiskirjeitä tms.
  9. Palvelut on roolitettava selkeämmin
  10. Koko henkilöstön pitää päästä yhteiseen intraan

Esitetyistä kymmenestä vaihtoehdosta seminaariosallistujat ostavat ensisijaisesti sen, että ’koko henkilöstön pitää päästä yhteiseen intraan’. Suurin osa uskoo myös, että ’Tiedon jakaminen organisaation sisäisesti lisääntyy’.

 

Lisäksi pyysimme seminaariosallistujia jakamaan oman näkemyksensä siitä, mihin suuntiin digitaaliset työympäristöt, intranetit ja yleisesti organisaatioiden sisäinen viestintä ja digitaalinen työskentely kehittyvät lähitulevaisuudessa.

Erityisesti tiedonmäärän ja -laadun hallinnan haasteisiin esitettiin erinäisiä tekoälyyn, koneoppimiseen ja automaation perustuvia ratkaisuja. Lisäksi organisaation sisäisesti, esim. hr-asioissa, palveleva chatbot kiehtoi.

 

Kaikkiaan vastauksia kertyi 68 kappalettea, jotka löytyvät alla olevasta kalvosarjasta.


Tilaa blogin ”parhaat palat” -uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.