Ei ole muuten Suomen kilpailukyky intranetien saralla mitenkään huono! Suomalaiset tuotteistetut intranet- ja digitaalisen työskentelyn ratkaisut, Valo ja Universe, tahkoavat nyt huimia myyntilukuja maailmalla. Esittelemme nämä kaksi suomalaista huippuvientituotetta, Suomi100 -hengessä.

Haastattelimme Universen ja Valon tuote-edustajia, annoimme vapaat kädet kehua tuotteitaan, mutta toisaalta myös arvioida kilpailua alalla ja kertoa tuotekehitysfilosofiastaan. Tässä osassa esittelyvuorossa on Universe.


Lue myös sarjan toinen juttu:


Esittelyssä G Suiteen pohjautuva Universe

G Suiteen pohjautuva Universe julkaistiin tuotteena vasta puolitoista vuotta sitten ja nyt sitä käyttää jo esimerkiksi ranskalainen alusvaatejätti Groupe Chantelle, pohjoismainen musiikin jälleenmyyjä Music Retail sekä vihaisten lintujen Rovio. Universen kehitystyö alkoi Yleisradiolle kehitettävästä intranet-järjestelmästä Gapps Oy:ssä. Nykyisin Universe on oma yrityksensä, jonka päätoimipiste on Helsingissä. Palvelulla on tällä hetkellä 150 000 käyttäjää.

Haastattelimme Universen liiketoimintajohtajaa Perttu Ojansuuta, joka on myös yksi yrityksen kolmesta perustajajäsenestä.

Universe on toteutettu Googlen G Suite -ekosysteemin päälle. Universea käyttävien organisaatioiden digitaalinen työskentely tapahtuu Googlen ekosysteemissä. Universe tuo ekosysteemin päälle yhdistävän kerroksen, joka koostuu dynaamisista viestintävirroista, kollaborointiryhmistä ja ihmisistä, sekä asiakkaan valinnan mukaan myös perinteisestä viestinnällisestä intranetistä.

Perttu Ojansuu, mitkä ovat asiakkaidenne mielestä Universen tärkeimmät ominaisuudet?

”Asiakkaamme ovat olleet eniten innoissaan keskustelukanavista, joita voidaan rakentaa esimerkiksi tiimi-, projekti tai vaikkapa harrastekohtaisiksi. Niiden sisällä onnistuu niin keskustelut, kommenttien tykkäykset kuin dokumenttien työstäminen yhdessä kollegojen kanssa. Lisäksi kaikki tieto on aina löydettävissä myöhemminkin kanavan sisältä.”

”Universen haku on alusta lähtien ollut tärkeä toiminnallisuus, koska intranet on työkalu, jonka sisältö paisuu vuosien saatossa. Universaali-haku hakee tietoa niin työntekijöistä kuin eri tietokannoista ja koko Universen sisältä.”

”Moni haluaa edelleen myös ihan perinteiset intranet-sivut ja ne on helppo rakentaa oman CMS-tuotteemme avulla, valmiita widgettejä hyödyntäen. Asiakkaillemme on selvästi tärkeää, että intranet näyttää heidän näköiseltään, eli ulkoasun on myös oltava muokattavissa.”

”Suurille kansainvälisille asiakkaillemme on tärkeää, että eri maissa olevat toimipisteet ja niiden sisäiset tiimit voivat perustaa omia intranet-sivuja ja keskustelukanavia oman toimipisteensä tarpeisiin. Yhtälailla halutaan koko organisaatiota koskevat sivut ja keskustelukanavat käyttöön. Näistä muodostuu työntekijän oman Universen uutisvirta, eli etusivulla näkyy työntekijälle itselle relevantit uutiset rinnakkain koko organisaatiota koskevien uutisten kanssa.”

”Pääkäyttäjien näkökulmasta paljon kiitosta on saanut helppokäyttöinen ja monipuolinen pääkäyttäjäkonsoli, joka integroituu saumattomasti yrityksen käyttämään käyttäjähallintaan (AD).”

Mitkä näkisit teidän suurimpina kilpailijoina?

”Merkittävimpiä kilpailijoita meille ovat Facebook Workplace, Jive ja Lumapps – sekä toisaalta myös Microsoftin ekosysteemi SharePointteineen.”

Miten erotutte kilpailijoistanne? Mitkä ovat teidän tuotteenne merkittävimmät erottautumistekijät?

”Suurin vahvuutemme on jatkuva ja nopea tuotekehitys, joka perustuu asiakkaan kuuntelemiseen kehitystyössä.”

”Teknisesti ratkaisumme vahvuus on tuotteen perustuminen Google-teknologioihin. Verrattuna kilpailijoihimme, Universe integroituu syvästi G Suite -työkaluihin.”

”Tuotemielessä Universessä yrityksen digitaalinen työympäristö on aina kaikkien ulottuvilla eri laitteilla pilvipalveluna. Asiakkkaamme voi valita, rakentaako perinteisen intranetin vai sosiaalisen intranetin – molemmat toiminnallisuudet löytyvät järjestelmästä.”

Tuotekehitys

Lisensoituun intranet-tuotteeseen sisältyy lupaus, että tuote kehittyy fiksusti eteenpäin ja asiakas saa lisenssihinnalla käyttöön uusia hyödyllisiä ominaisuuksia. Näppärää ja kustannustehokasta! Tuotteesta on tyypillisesti yksi alati kehittyvä perusversio (jonka päälle tuotemyyjä voi toki tehdä asiakaskohtaisia räätälöintejä). Tuotteen perusversion kehitystyössä haasteena voi olla lukuisten sidosryhmien, erityisesti erilaisten asiakasorganisaatioiden toiveiden yhteensovittaminen ja perustuotteen pitäminen selkeänä.

Perttu Ojansuu, miten teillä Universellä tuotekehitys on organisoitu? Miten asiakkaat pääsevät käytännössä vaikuttamaan tuotekehitykseen? Kuinka usein asiakas voi odottaa saavansa uusia toiminnallisuuksia?

”Tuotetiimimme hyödyntää useita eri kanavia tuotekehityksen tukena: Universen käyttäjiltä tulevat kehitysehdotukset, asiakkaidemme suorilta yhteyshenkilöiltä tulevat ehdotukset, kansainvälisiltä kanavakumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä (kuten Google) tulevat ehdotukset sekä sisäiset kehitysehdotukset. Keräämme kehitysideoita systemaattisesti eri kanavia hyödyntäen kuten Intercom palautteen keruuseen ja säännölliset keskustelut asiakkaiden kanssa. Kaikesta tästä tietovirrasta Universen Product Owner tekee valinnat jatkokehityksen osalta. Kehitysaihiot jaetaan pitkän- ja lyhyentähtäimen tuotekehitykseen korteittain. Uusia toiminnallisuuksia palveluun päivitetään noin kerran viikossa.”

”Universen kaikessa tuotekehityksessä kuunnellaan erityisesti nykyisiä asiakkaita, jotka pääsevät suurelti vaikuttamaan tulevaan tuotekehityksen kulkuun. Tästä hyvä esimerkki on Universen koko CMS-järjestelmän kehittäminen. Myös iso osa uusista pääkäyttäjäominaisuuksista kuten analytiikka, monikielitoiminto ja yrityksen liiketoimintayksiköittäinen käyttö ovat tulleet asiakkaidemme suusta tärkeinä tekijöinä. Seuraamme toivottujen toiminnallisuuksien kehittymistä kootusti myös asiakaskohtaisesti.”

”Järjestämme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme kvartaaleittain roadmap-webinaareja, joissa osallistujat pääsevät kuulemaan viimeisimmistä uudistuksista sekä tuotteen tulevista kehityssuunnista, jonka jälkeen suunniteltuihin suuntiin kerätään palautetta.”

”Asiakkaamme pystyvät halutessaan tekemään myös räätälöityjä toiminnallisuuksia julkisten API-rajapintojen avulla tai teettää näitä kumppaniverkostomme kautta.”

”Uusien asiakkaiden osalta päätetään kriittisistä toiminnallisuuksista, jotka kehitetään järjestelmään ennen käyttöönottoa.”

Mitä kehitysaskeleita Universessä on odotettavissa seuraavaksi?

”Universe palveluna kehittyy koko ajan valtavalla vauhdilla. Esimerkiksi mobiili käyttöliittymä tulee lähitulevaisuudessa virtaviivaistumaan sekä lisäksi integroimme suuryritysten usein käytettyjä SaaS-ohjelmistoja Universeen, jotka ovat tämän jälkeen kaikkien asiakkaidemme käytettävissä.”

Mitä Universe sitten maksaa? Millainen lisensointimalli teillä on?

”Universen hinta on alkaen 8 euroa per käyttäjä per kuukausi. Lisensointimalli on 12 kk, 24 kk tai 36 kk. Tuotteen kokeiluun on saatavilla maksuton 30 päivän aloitusjakso.”

Kiitos haastattelusta!


Lue myös sarjan toinen juttu:


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.