14.2.2017

Koostimme yhteen luetuimmat blogiartikkelimme viime vuodelta. Lukijoita kiinnostavia teemoja oli useita, mutta hyvin käytännönläheiset ja konkreettiset asiat nousivat muiden yläpuolelle.

Muiden toteuttamia intraneteja on luonnollisesti hankala päästä näkemään, joten erilaiset case-esittelyt ja käytännön esimerkit toteutuksista kiinnostavat. Vaikka itse toteutus olisi täysin erilaisesta organisaatiosta ja eri toimialalta, niin silti ihmiset saavat näiden konkreettisten esimerkkien kautta vinkkejä omaan kehitystyöhönsä. Myös artikkelit erilaisista työkaluista ja niiden käyttötavoista olivat suosittuja. Selvityksistä ja trendeistä kiinnostavat johtopäätökset ja yhteenvedot, joista ihmiset saavat nopeasti lisätietoa omaan tilanteeseensa.

Yleisesti ottaen lukijakuntaamme kiinnostavat artikkelit voidaan luokitella kolmeen ryhmään:

  1. Intranet-selvitykset ja -trendit
  2. Case-esittelyt ja toimittajien toteuttamat projektit
  3. Office 365 ja muut intranet-työvälineet

Vastaavasti hieman vähemmälle huomiolle jäivät syventävät ja luonteeltaan pohtivammat asiantuntija-artikkelit, joissa haastetaan lukijaa miettimään intranetin roolia organisaatiossa. Näiden omaksuminen toki vaatii selvästi enemmän aikaa ja paneutumista, joten siinä mielessä on luonnollista ettei näitä lueta niin aktiivisesti.

Intranet-selvitykset ja -trendit

Vuoden 2016 aikana julkaistuista artikkeleista luetuin oli Suomen intranetit 2016 – Yhteenveto Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvityksestä. Toteutimme touko-kesäkuussa 2016 verkkokyselyn, johon houkuttelimme vastaajiksi organisaatioiden intranet-vastaavia. Kyselyssä painotimme ennen kaikkea intranetin roolia ja tehtäviä sekä intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. Erilaiset ominaisuudet teemoitettiin seuraavasti:

  1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet
  2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen
  3. Ryhmätyö
  4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

Kaikki selvityksemme artikkelit on luettavissa blogimme koontisivulta. Vastaava selvitys tehtiin myös vuonna 2014. Sen tulosraportti Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen tulokset oli myös menneenä vuonna erittäin suosittu.

Trendeihin liittyen suosituin artikkeli oli Intranet-trendit 2016 – Kuusi merkittävintä. Tässä kotimaiset toteuttajat kertovat minkälaisia kehityssuuntia ja -trendejä heidän mielestään intranet-kentässä on havaittavissa.

Näiden lisäksi erikoismaininnan ansaitsee vasta joulukuun puolessa välissä julkaistu pohjoismainen katsaus Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen rakensivat intranetit, joka tavoitti lyhyessä ajassa merkittävän määrän lukijoita.

Case-esittelyt ja toimittajien toteuttamat projektit

Luetuimmat asiakastarinat olivat Maanmittauslaitos – Rohkeasti käyttäjiensä näköinen intra sekä Koulutuskeskus Salpaus priorisoi arjen pienet asiat. Näistä Maanmittauslaitoksen case oli vuoden 2016 kolmanneksi luetuin artikkeli koko sivustolla.

Maanmittauslaitoksella ei oltu tyytyväisiä vain pari vuotta sitten uudistettuun intraan ja he päätyivät tällä kertaa lähestymään haastetta käyttäjien ehdoilla. Käyttäjien kuuntelemisella ja käyttöönottoon satsaamisella olikin suuri merkitys uudistuksen onnistumisessa. Koulutuskeskus Salpaus puolestaan halusi uudesta intrasta henkilöstön kohtaamis- ja työskentelypaikan, jonne tulisi päästä mistä ja millä laitteella tahansa. Molemmissa organisaatoissa ollaan erittäin tyytyväisiä uudistukseen ja jatkuvaan kehitykseen panostetaan nyt aiempaa enemmän.

Maanmittauslaitos valitsi tekniseksi alustakseen Drupalin, mikä on suhteellisen harvinaista intranet-kontekstissa. Koulutuskeskus Salpauksen alustaksi valikoitui Office 365, josta oli jo paloja oppilaitoksen käytössä. Kannattaa myös vilkaista Koulutuskeskus Salpauksen julkaisema lanseerausvideo, josta saa hyvän kokonaiskuvan uudesta Santra-intranetista.

Lisää käytännön kokemuksia asiakkaidemme (ja muidenkin) intranet-projekteista ja lopputuloksista voit lukea blogimme koontisivun kautta.

Asiakkaidemme case-esittelyiden lisäksi lukijoita kiinnostivat toimittajien näkemykset heidän toteuttamistaan projekteista. Toteuttajat kertovat parhaista Office 365 – sekä Liferay-toteutuksistaan. O365-toimijoista äänessä ovat Digital Illustrated, Innofactor ja Sulava. Liferay-toteuttajista näkemyksensä ovat kertoneet Ambientia, Arcusys ja Ch5.

Office 365 ja muut intranet-työvälineet

Intranet-alustavaihtoehdoista voimakkaimmassa kasvussa on ollut Microsoftin Office 365 -kokonaisuus. Tämä heijastui myös luetuimmissa blogiartikkeleissa.

Toteuttajien suulla kerrottu Office 365:n vahvuudet ja heikkoudet oli yksi viime vuoden luetuimmista artikkeleista. Lisäksi yksittäistyökalusta kirjoitettu Yammer osana intranet-konsepteja kiinnosti. Lisäksi jo 2014 julkaisu Intranet pilvestä – Kolme kokemusta SharePoint Onlinesta oli edelleen yllättävän suosittu vahvistaen näkemystä Office 365:n kiinnostavuudesta.

O365:n lisäksi myös Slack kiinnosti lukijoitamme. Näistä molemmista on juttua teknologiatrendeistä kertovassa artikkelissa Office 365, Slack ja muita intranet-teknologiatrendejä  (Huom! Artikkeli julkaistiin jo joulukuussa 2015). Slackista on kerrottu myös artikkelissa Slack on levoton ikkuna tulevaisuuteen.

O365:n lisäksi julkaisimme toimittajien kertomana artikkelin Liferayn vahvuuksista ja heikkouksista, joka nousi myös erittäin suosituksi.

Ja se kaikkein luetuin artikkeli…

Viime vuoden luetuin artikkeli voidaan luokitella kestosuosikiksi. Vaikka se on näin internet-aikakaudella jo ikivanha, niin Käsitteet ojennukseen: Active Directory (AD), LDAP, SSO ja identiteetinhallinta tuntuu olevan sivustomme luetuin juttu vuodesta toiseen. Asiaa selittää osin se, että artikkeli on ajan saatossa ansainnut hyvän hakukonenäkyvyyden, mutta tämän lisäksi artikkelin sisältö vaikuttaa edelleen kiinnostavan ihmisiä. Toinen käsitteisiin pureutuva vanhempi artikkeli, joka oli yllättävän suosittu on Kollaboraatio on tavoitteellista yhteistyötä.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.