28.9.2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys

Yhteenveto

Intranetit ovat ensisijaisesti organisaatioviestinnän välineitä ja yhteisten sisäisten ohjeiden jakelukanavia. Useimmat intranetit ovat myös yhteisön ja yhteisen kulttuurin rakentajia.

Silti vain harvat intrat ovat vahvasti strategisesti ja menetelmällisesti johdettuja. Strategisuus on hieman jopa hiipunut kahden vuoden takaisesta. Neljännes näkee intranetin rooliksi myös työnteon johtamisen ja siksi nämä organisaatiot suhtautuvat intranetinkin johtamiseen vakavammin. Muilla intranetin johtaminen on lähinnä sisällöntuotantotyön johtamista.

Videoiden käyttö sisältömuotona on kasvanut huimasti kahden vuoden takaisesta ja vastaajat aikovat edelleen lisätä panostuksiaan niihin.

Intranetit ovat myös yhä sosiaalisempia: lähes kaikissa introissa voi kommentoida ja/tai tykätä sisältöjä sekä keskustella vapaamuotoisesti.

SharePointin markkinaosuus intranet-alustoissa on kahden vuoden aikana jatkanut nousuaan. Pilviversion, Office 365:n sisältämän SharePoint Onlinen, markkinaosuus on jo lähes neljännes. Tätä myöten myös tietoturvanäkemykset ovet höllentyneet: nyt jo yli puoleen introista pääsee miltä tahansa laitteelta. Vajaa puolet ilmoittaa intranetinsä olevan responsiivinen.

SharePointin ja Office 365:n suosio muokkaavat myös intranetin roolia Suomessa: Reilulla puolella intranetiin käsitetään kuuluvan myös ryhmätyötilat; neljäsosalle se toimii myös extranet-alustana.

Selvityksen tulokset

Olemme koonneet selvityksen tulokset julisteeksi sekä tähän blogiin artikkeleiksi.

Selvityksen toteutus

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran. Verkkokysely oli vastattavissa touko-kesäkuussa 2016. Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden intranet-vastaavia blogiemme ja sosiaalisen median verkostojen kautta. Myös kaksi vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan.

Vastauksia kertyi 119 eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa vastasi anonyymisti).

Lämpimät kiitoksemme kaikille osallistuneille!

Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä. Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman edelliskertaan verrattuna.

Arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa:
1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet
2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen
3. Ryhmätyö
4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

Selvitykseen osallistuneet organisaatiot

Kyselyyn vastanneiden taustat olivat hyvin samantyyppiset kuin v. 2014 kyselyssä. Vastaajat edustivat kattavasti eri toimialoja, julkishallintoa ja yksityissektoria, sekä eri kokoisia organisaatioita.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Taustatiedot toimialat

Yli puolet (62 %) vastaajista edusti yli 500 henkilön organisaatioita. Alle 50 henkilön organisaatioita vastaajissa oli vajaa kymmenys (8 %). Organisaatiot olivat tietotyöläispanotteisia: yli puolessa vastaajaorganisaatioita henkilöstöstä lähes koko henkilöstö työskenteli pääasiallisesti tietokoneen ääressä.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Taustatiedot tietotyöläisten osuus

Julkishallinnon osuus vastanneista oli reilu puolet (52 %), kun toimialoista järjestöt ja koulutus yhdistettiin julkishallintoon. Tämänkin vuoksi pääosa vastaajaorganisaatioista toimii Suomessa; vain kymmenes vastaajista oli globaaleja toimijoita.

Kyselyyn vastanneet henkilöt edustivat pääosin organisaationsa viestintää sekä kourallinen IT:tä/tietohallintoa. Useimmiten esiintyneitä nimikkeitä olivat viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija, tiedottaja ja sisäisen viestinnän päällikkö (kansainvälisine variaatioineen). Mukana oli myös verkkotoimittajia ja tietohallintopäälliköitä sekä mm. yksittäinen digipäällikkö, digitaalisten palveluiden asiantuntija, digiviestinnän asiantuntija, konseptipäällikkö ja yhteisömanageri.

» Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.