28.9.2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys

Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvityksessä oli arvioitavana 44 ominaisuutta neljässä teemassa: 1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet; 2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen; 3. Ryhmätyö; ja 4. Osallistaminen ja yksilöllisyys. Teemat sisältivät sekä sisältökokonaisuuksia että toiminnallisuuksia. Tarkastelimme myös näiden kehittymistä kahden vuoden takaiseen vastaavaan selvitykseen verrattuna.

Tulosdata

Olemme koonneet kaikkien 44 ominaisuuden tiedot:

Tyypillisimmät ominaisuudet

Käytännössä kaikissa introissa on ohjeita, tiedotteita ja linkkejä työkaluihin. Intranetit ovat myös yhä sosiaalisempia: lähes kaikissa introissa voi kommentoida ja/tai tykätä sisältöjä.

 • 98 %  Sisäisten palvelujen/tukitoimintojen ohjeistot
 • 97 %  Sisäiset tiedotteet ja uutiset
 • 97 %  Henkilöstöohjeet
 • 97 %  Linkit järjestelmiin ja työkaluihin
 • 94 %  Perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet
 • 89 %  Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen
 • 88 %  Puhelinluettelo
 • 82 %  Vapaamuotoinen keskustelu
 • 81 %  Ruokalistat
 • 80 %  Tapahtuma- ja/tai koulutuskalenteri

Nousijat ja laskijat

Videoiden käyttö sisältömuotona on kasvanut huimasti kahden vuoden takaisesta ja vastaajat aikovat edelleen lisätä panostuksiaan niihin. Yksittäisistä ominaisuuksista myös palvelu- ja/tai tuotetietojen julkaisu intranetissä on kasvanut kahven vuoden takaiseen verrattuna. Yhä useammissa voi myös keskustella vapaamuotoisesti sekä kannustaa ja kiittää julkisesti.

Pienessä laskussa ovat strukturoidut palstat: kysymys/vastaus-palsta sekä aloitelaatikko. Näiden laskua selittänee Yammerin käytön kasvu, jossa keskustelu on vapaamuotoista.

Personoinnin laskua selittää sama ilmiö: Office 365 -alustan ja yleisestikin SharePointin käytön kasvu. SharePoint ei varsinaisesti ole personointia tukeva alusta.

Laskussa kahden vuoden takaisesta ovat myös johdon päätösten perustelut sekä strategisten tunnuslukujen ja mittarien intranetissä näyttämisen yleisyys. Kertooko tämä intranetien strategisuuden laskusta vai onko kyseessä vain hetkellinen notkahdus? Tosin erityisesti jälkimmäiseen aiotaan lähivuosina lisätä panostuksia.

 

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Nousijat ja laskijat 2014 vs. 2016

Tyypillisimmät panostuskohteet

Pyysimme vastaajia arvioimaan, mihin näistä 44 ominaisuudesta he aikovat intraneteissään panostaa lähivuosina (% vastaajista ilmoittaa panostavansa tähän intranetin ominaisuuteen tulevaisuudessa):

 • 33 %   Videot
 • 32 %   Strategiset tunnusluvut/mittarit
 • 31 %   Ryhmäkeskustelut/-viestintä (esim. Yammer, Slack, HipChat)
 • 28 %   Yksikköjen tai tiimien ryhmätyötilat
 • 27 %  Projektiryhmien/työryhmien ryhmätyötilat
 • 27 %   Tunnelmien ja fiilisten jakaminen työarjesta (esim. kuvina ja videoina)
 • 26 %   Sosiaalisen median virta/virtoja näytetään intranetin sivuilla
 • 25 %   Työdokumenttien yhteistyöstäminen
 • 24 %   Johdon päätösten perustelut
 • 24 %   Integraatio yhteen tai useampaan liiketoimintajärjestelmään

Entä sitten? Mihin suuntaan intranetit ovat kehittymässä?

Lue myös Intranet-megatrendit 2016 -artikkeli, joka jatkaa näiden ominaisuuksien pureskelua.


» Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.