28.9.2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys

Selvityksemme mukaan intranetien tavoitteellinen ja strateginen johtaminen on hieman hiipunut. Niiden organisaatioiden osuus, joissa intranetin johtaminen ’ei ole tavoitteellista tai menetelmällistä’, on hälyttävästi kasvanut kahden vuoden takaisesta (nyt 28 %; v. 2014: 22 %). ’Jollain tapaa kyllä’ vastaa enää 50 % (v. 2014: 56 %) ja ’Ehdottomasti’ vain 21 % (v. 2014: 23 %).

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Intranetin johtaminen

Intranetien omistajuus selkiytynyt

Onneksi sentään intranetin omistajuudessa on tapahtunut pieni liikahdus hyvään suuntaan: enää vain 5 %:lla vastaajista kukaan ei ole vastuussa intranetistä (v. 2014 sama luku oli 13 %).

Moni ’Muu’-vastaava kommentoi, että vastuu on jaettu viestinnän, HR:n ja tietohallinnon kesken.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Intranetin omistajuus

Johtaminen on edelleen sisällöntuotannon johtamista

Käytännössä intranetejä johdetaan sisällöntuotannon kautta: sisällöillä on vastuulliset ylläpitäjät ja koko intranetillä viestinnällinen päätoimittaja. Vain puolella on ryhmätyötilojen hallintaan määritelty malli. Yhteisömanageri on yhtä harvalla kuin kaksi vuotta sittenkin.

Vain kolmasosa on tehnyt suunnitelman lähivuosien kehitystoimenpiteille esim. tiekartan muodossa, mutta siihen aiotaan panostaa näistä johtamistoimenpiteistä kaikista eniten lähitulevaisuudessa.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Käytännön johtamistoimenpiteet

Kehittämistoimenpiteet, joihin jatkossa aiotaan panostaa

Vastaajat aikovat lisätä panostuksia seuraaviin intranetin johtamis- ja kehittämistoimenpiteisiin tulevaisuudessa:

 • 38 % Lähivuosien kehityssuunnitelma/-tiekartta
 • 24 % Ryhmätyötilojen hallintamalli/politiikka
 • 22 % Aktiivinen käytön/statistiikan seuranta
 • 18 % Nimetty yhteisömanageri
 • 15 % Viestinnällisellä sisällöllä nimetyt vastuulliset ylläpitäjät
 • 10 % Nimetty viestinnällinen päätoimittaja

Kommentteja intranetin kehittämisestä ja kohtamisesta

Vastaajat jakoivat seuraavia kommentteja avoimissa vastauksissaan:

 • Intranetin kehittämiseen on nimetty ryhmä, jossa intran viestinnän päätoimittaja, tietohallinnon vastuuhenkilö, henkilöstöosaston edustaja ja suurimpien sisältöosioiden edustus. Se seuraa käyttöä ja kehittää palvelua oman työsuunnitelmansa mukaan.
 • Omistajuus on nimellisesti tietohallinnolla, mutta käytännössä tehtävää hoitavat viestintä ja tietohallinto yhdessä.
 • Intranetillämme ei ole viestinnällistä päätoimittajaa, koska (lähes) täysin sosiaalisessa intranetissä Viestintä tuottaa sisällöstä vain murto-osan.
 • Intranetin kehittämiseen ja käytön jatkuvaan seurantaan olisi vielä hyvä panostaa enemmän. Nyt toimimme pääsääntöisesti vuositasolla. Lisäksi meillä on yhä haasteena intran merkityksellisyyden korostaminen –.
 • Meillä Viestintä on kehittänyt intranettiämme oma-aloitteisesti sen verran oikeansuuntaisesti ja jatkuvaluonteisesti, että muuta intranettimme kehittämisen johtamista ei ole koskaan tullut organisoitua. Viestinnällä kuitenkin on omat rajoitteensa intranetin kehityksen moottorina, ja useimmiten tuntuukin, että intranetin kehittämistä tehdään ”vähän sinne päin” -tavoilla. Niinpä en voi olla sitä mieltä, että intranettimme kehittämistä johdettaisiin kovin tavoitteellisesti ja/tai menetelmällisesti. Esimerkiksi intranettimme lähivuosien kehityssuunnitelma tai tiekartta puuttuu kokonaan; Viestintä vaan joka vuosi pähkäilee, mitä sinä vuonna haluaa intranetissä kehittää (eli mihin haluaa intranetin kehitys-budjetin käyttää).

 


» Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.