28.9.2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys

Intraneteissä korostuu tänään ja lähitulevaisuudessa yhteisöllisyys ja kulttuuri, kuvallisuus, vapaamuotoinen keskustelu (strukturoidun sijaan), yhteinen työskentely sekä saavutettavuus millä tahansa laitteella. Samaan aikaan intranetin hyödyntäminen johtamisen välineenä näyttää hiipuvan.

1. Yhteisöllisyys ja kulttuuri

Intranet on yhteisöllisen kulttuurin vahvistamisen väline. Intran kautta yhteisö luo itse itsensä ja kulttuurinsa. Intra ei ole vain julkaisukanava, vaan yhteisön liima. Introissa henkilöstö luo organisaation kulttuurin yhä useammin itse, eikä ylhäältä johdetusti. Henkilöstö jakaa tunnelmia ja fiiliksiä arjen työstä kuvin ja videoin, se tykkää, kannustaa, keskustelee ja kommentoi.

2. Kuvallisuus

Myös organisaatioiden sisäinen verkko pyrkii vastaamaan nykyisen mediamaailman visuaalisuuteen ja tarinallisuuteen. Videoiden käyttö intraneteissä on kasvanut merkittävästi ja kasvu jatkuu. Introissa jaetaan myös yhä enemmän tunnelmia ja fiiliksiä työarjesta kuvallisin keinoin. Myös some-virtojen näyttäminen tuo intraan kuvallista kerrontaa.

3. Vapaamuotoinen keskustelu

Perinteistä keskustelupalstaa notkeampien välineiden (esim. Yammer, Slack, HipChat) myötä vapaamuotoinen keskustelu on kokemassa intraneteissä uuden renessanssin. Mahdollisesti tähän vastareaktiona strukturoitujen ennaltamääriteltyjen keskustelualueiden kuten Kysymys–vastaus-palstan ja aloitelaatikon suosio introissa on laskenut rajusti.

4. Työskentely

Intranet on monelle organisaatiolle myös työskentelyn alusta: projekteille, yksiköille, tiimeille, ja jopa extranet-käyttöön. Tämä ei välttämättä tarkoita pelkkää valkokaulusväen tekemää dokumenttien yhteismuokkausta tai wikiä; työskentely voi olla myös töiden koordinointia ja tietämyksen jakamisten yhteisten keskustelusovellusten kautta, joihin myös tuotannon ja ”kentän” henkilöstö voi osallistua.

5. Saavutettavuus

Tietoturvanäkemykset ovat höllentyneet ja intranetin saavutettavuus on edistynyt: nyt jo yli puoleen introista pääsee miltä tahansa laitteelta ulkoverkosta ja lähes kaikkiin etäkäyttöratkaisuin työnantajan välineillä. Introjen mobiilikäyttö kasvaa. Vajaa puolet ilmoittaa intranetinsä olevan responsiivinen. Omia mobiiliapplikaatioita introja varten ei kuitenkaan tehdä.

Organisaation johtaminen?

Intranetin hyödyntäminen organisaation johtamisessa on hiipunut: intrassa julkaistaan yhä harvemmin strategisia tunnuslukuja tai perustellaan johdon päätöksiä. Johdon blogi on sentään säilynyt heillä, joilla se on ollutkin. Näihin sekä strategian ja liiketoimintaraporttien viestimiseen halutaan kuitenkin panostaa merkittävästi jatkossa. Onko notkahdus väliaikainen? Onko syynä taantuma taloudessa ja resursseissa?

» Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.