28.9.2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys

SharePoint on edelleen ylivoimaisesti suosituin intranet-alusta Suomessa: 71 % vastaajaorganisaatioista käyttää jotakin SharePointin versiota (ml. pilviversio Office 365:ssä) intranetinsä alustana. SharePointin käyttö on lisääntynyt merkittävästi kahden vuoden takaisesta.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Sharepointin markkinaosuus

Yksittäiset maininnat eksoottisista alustoista ja toteuttajien omista CMS-tuotteista ovat laskeneet huomattavasti. Organisaatiot ovat siirtyneet pääosin SharePointin maailmaan, mutta liikettä on ollut myös Confluencen suuntaan. Atlassianin Confluence on tuplannut markkinaosuutensa kahden vuoden takaisesta (v. 2016: 15 %; v. 2014: 7 %).

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Intranet-alustat 2016

SharePoint-veturina O365-pilvi

Erityisesti SharePointin pilviversion (osana O365:ttä) suosio on kasvanut, kuten oletettavissa olikin (v. 2016: 23 %; v. 2014: 5 %). Mutta ennakko-odotuksista poiketen kasvu on ollut kuitenkin yllättävän vähäistä – niin moni organisaatio kun juuri tälläkin hetkellä pohtii SharePoint-intranetinsä siirtämistä pilveen.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Sharepoint-versiot
Vanhoista SharePointin versiosta (2010 tai vanhempi) on siirrytty aktiivisesti sekä uudempaan on-premise-versioon että pilveen; mahdollisesti myös muille alustoille.

Yammer jyrää, HipChat ja Slack piilosilla

Vastaajista viidennes käyttää Yammeria. Tämä näkyy intranetin ominaisuuksien vertailussa (ks. kääntöpuoli): vapaamuotoisen keskustelun suosio on kasvanut strukturoitujen kysymys-vastaus- ja ideointipalstojen kustannuksella. (Silti kuitenkaan kaikki O365-käyttäjät eivät ilmoita käyttävänsä Yammeria.)

Testasimme myös HipChatin ja Slackin yleisyyttä. Harva käyttää: HipChat mainitaan kerran; Slack kaksi. Monessa organisaatiossa niitä hyvin todennäköisesti silti käytetään, mutta niitä ei ole virallistettu organisaation yhteisiksi työvälineiksi tai niitä ei koeta osaksi ’intranetiä’ (kuten Yammeria).

Millä tahansa laitteella yli puoleen introista

Introjen tietoturvatasoja on selvästi höllennetty mobiililaitekäytön myötä. Introihin pääsee yhä useammin millä tahansa laitteella.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: PääsymahdollisuudetKaksi vuotta sitten vain 40 %:iin introista pääsi millä tahansa laitteella; nyt jo yli puoleen (56 %). Työnantajan mobiililaitteilla intraan pääsee 62 %:ssa tapauksissa, kun kaksi vuotta sitten mobiilikäyttömahdollisuus oli vain 43 %:lla.

Myös etäkäyttömahdollisuudet työnantajan tarjoamilla välineillä ovat parantuneet hieman (v. 2016: 84 %; v. 2014: 78 %) sekä käyttömahdollisuudet yhteiskäyttöisillä päätteillä (v. 2016: 56 %; 2014: 47 %).

Pääsymahdollisuuksiin yhä useampi tyytyväinen

Vuoteen 2014 verrattuna yhä useampi on tyytyväinen nykyisiin mahdollisuuksiin päästä intranetiin. Nyt jo yli kolmannes ei laittaisi lisää kehityspanoksia pääsymahdollisuuksien parantamiseen (v. 2016: 38 %; v. 2014: 26 %).

Jos pääsymahdollisuuksia haluttaisiin parantaa, kohdistuu se edelleen mobiilikäytön kehittämiseen. Luku on aivan sama kuin vuonna 2014: 44 %! Laitehankintojen lisääminen, henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luominen tai omien laitteiden käytön salliminen ovat yhtä marginaalisia kuin pari vuotta sittenkin.

Intranet-palvelut Suomessa 2016: Pääsynparantaminen

» Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvitys: Kaikki artikkelit


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.