Pyysimme muutamaa Liferayta projekteissaan hyödyntävää toteuttajaa jakamaan heidän kokemuksiaan Liferayn käytöstä sekä kehumaan parasta Liferay-toteutustaan.

Tässä postauksessa Ambientia, Arcusys ja Ch5 jakavat parhaan casensä ja kertovat niiden tarinan. Miksi palvelu toteutettiin juuri Liferay-alustalla, eikä jollain muulla?

(Toteuttajien arviot Liferaystä intranet-alustana löytyvät toisesta postauksesta: Liferayn vahvuudet ja heikkoudet – Toteuttajat kertovat.)


Ambientia: Taiteen edistämiskeskuksen intranet

Taila sisältösivu

Asiakasvastaava ja liiketoiminnan kehittämiskonsultti Harri Hellström kertoo:

”Taiken intra on vuorovaikutuspaikka, johon kaikki taikelaiset tuottavat sisältöä. Taiteen edistämiskeskus (Taike) on reilun 80:n hengen työyhteisö, joka toimii 14:llä paikkakunnalla. Etäisyyksien vuoksi työyhteisöviestinnän välineiden täytyy olla toimivia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia. Intran suunnittelussa lähtökohdaksi otettiin sosiaalinen intranet, johon kaikki taikelaiset tuottavat sisältöä.

Julkaisualustan valinta oli helppoa. Taiken ulkoiset sivut toimivat Liferayn päällä, ja intra haluttiin samalle alustalle monestakin syystä. Kehitettyjä toiminnallisuuksia voidaan hyödyntää molemmissa ympäristöissä ja näin saadaan kustannussäästöjä. Tiedontuotannossa vältytään kaksinkertaiselta työltä, kun samaa sisältöä voidaan esittää molemmissa ympäristöissä. Käyttöönottokynnys oli matala, kun ylläpito oli ulkoisten sivujen ylläpidosta useille ennestään tuttua. Toteutukseen päästiin rivakasti ilman aikaa vievää kilpailutusta, joka oli jo kertaalleen tehty ulkoisten sivujen yhteydessä.

Intraan tunnistaudutaan Taikessa käytössä olevan työryhmätilan eDuunin tunnuksilla. Käyttäjillä on oma profiilisivu, jolla voi tehdä omaa työtään näkyväksi muille taikelaisille. Käyttäjiä voi hakea nimen, tehtävänimikkeen, vastuualueen tai toimipisteen mukaan. Suunnitelmissa on viedä nämä personoidut henkilöesittelyt myös ulkoisille sivuille.
Kaikki taikelaiset osallistuvat sisällöntuotantoon, eikä perinteistä intran toimittajaa ole lainkaan. Käyttäjät voivat keskustella aihepiireittäin keskustelu-portletin avulla omalla nimellään ja profiilikuvallaan. Käyttäjät voivat myös päivittää oman statustietonsa lyhyen kommentin ja linkin muodossa.

Käyttäjien on helppo seurata intran sisällön päivittymistä ja muutoksia. Intran etusivulla listataan tekijänimillä Ajankohtaista-palstan tiedotteet, statuspäivitykset sekä uusimmat päivitykset sisältösivuilla ja keskusteluissa. Jokaisesta sisällöstä esitetään myös sivuhistoria, jonka kautta on helppoa tarkistaa sivun aiemmat versiot ja versiopäivityksen tekijä. Käyttäjät voivat myös itse listata Oikopolkuihin intran suosikkisivut ja tehdä Työkalut-linkkejä muihin käyttämiinsä ulkoisiin palveluihin.

Hiljattain intrassa otettiin käyttöön tapahtumakalenteri, joka on tarkoitus toteuttaa myös ulkoisille sivuille. Toiminnallisuutta ja ylläpitoa on turvallista testailla ensin intran puolella.
Muutenkin rohkaisemme taikelaisia käyttämään intraa taikelaisten omana ”some-kanavana”, jolla on turvallista harjoitella oman työn näkyväksi tekemistä myös julkisilla, kaikille avoimilla sosiaalisen median kanavilla.

Kahden vuoden käytön jälkeen taikelaiset ovat saaneet hyvän tuntuman Liferay-alustaan ja sen toiminnallisuuksiin. He osaavat myös paremmin hahmottaa Liferayn tarjoamia mahdollisuuksia molempien ympäristöjen alustana. Vastikään perustettu Taila-tiimi pohtii parhaillaan kehittämisideoita. Parhaillaan käynnistelemme Liferay-versiopäivitysprojektia. Päivityksen myötä uusi 6.2.-versio ja sen tuomat uudet ominaisuudet tulevat käyttöön sekä http://www.taike.fi ja http://www.taila.fi -sivustoille. Liikkuvat taikelaiset odottavat erityisesti intralta responsiivisuutta ja sujuvaa mobiilikäyttöä.

Mistä nimi? Taiken intra nimettiin Tailaksi viraston ihka ensimmäisen työntekijän mukaan. Tuolloin ei vielä edes osattu aavistella, että työyhteisöviestinnän tärkein kanava voisi kulkea käsilaukussa tai taskussa.”


Arcusys: Abloy Academy

Abloy Academy

Senior Consultant, Business Development Pirkko Sillman ja Head of Design Jarmo Valmari kertovat:

”Oikeastaan intranet/extranet jaottelu on nykyisillä alustoilla hieman keinotekoinen, koska kyse on ennemmin digitaalisten palveluiden tuottamisesta eri kohderyhmille.

Toteutimme Abloylle Abloy Academy -kokonaisuuden niin sisäiseen käyttöön kuin myös globaaliksi jälleenmyyjien palvelukanavaksi. Samalla alustalla on paljon muitakin palveluita, ja skaalautunut alusta laajenee koko ajan asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskitetty ratkaisu kokoaa tiedot yhteen paikkaan ja palvelee sisäisesti tarjoten myynnille ajantasaisen tuotetiedon ja koulutukset sekä ulkoisesti mahdollistaen jälleenmyyntiverkoston hallinnan, tiedon jakamisen ja koulutuksen.

Ratkaisu koostuu pääasiallisesti Liferay-alustasta, Valamis-oppimisympäristön standardiapplikaatioista ja kustomoidusta käyttöliittymästä (UI), jotka tukevat personoituja oppimiskokemuksia, verkkokursseja, koulutustapahtumien hallinnointia, sisällöntuotantoa ja sertifikaattien hallintaa.

Toteutus on laaja valikoima informaatiota ja räätälöityjä koulutus- ja sertifikaattipalveluita. Lisäksi ratkaisu helpottaa tiedon etsimistä ja vastaanottamista esimerkiksi koulutustapahtumien osalta. Käyttäjälle Liferay-intran responsiivisuus on iso plussa – intran käyttäminen on mukavaa laitteella kuin laitteella.

Abloy Academy on hieno esimerkki avoimen yhteistyön, Valamis-oppimisymäristön ja Liferayn vahvuuksista. Tuote on älykäs yhdistelmä sekä kustomoituja että valmiita ratkaisuja, jotka vastaavat samanaikaisesti useisiin tarpeisiin.”


Ch5 Finland: Epilepsialiiton verkkopalvelut

Epilepsialiiton etusivu

Asiakasvastaava ja kaupallinen yhteyshenkilö Seppo Sivula kertoo:

Epilepsialiiton verkkopalvelu uusittiin kesän jälkeen vaiheistetusti Liferay-alustalle. Ensimmäisenä julkaistiin julkiset sivustot noin kuudessa viikossa.

Sen jälkeen työstettiin vaiheittain muutaman viikon välein yhteisöpalvelut. Ne jakaantuvat maantieteellisesti ja teemojen mukaan. Yhteisöjen palvelu on monitasoista, perustasolle mukaan pääsee tunnuksen luomalla. Yhdistysten jäsenet näkevät vähän enemmän ja kohdennetusti oman yhdistyksensä asioita. Kolmantena tasona ovat kutsupohjaiset ryhmät, joihin pääsee mukaan ryhmän moderaattoreiden hyväksynnällä.

Projektin tavoitteena on viedä liiton ja yhdistysten toiminta verkkoon. Yhdistystoiminnalle etisitään uusia ilmenemismuotoja verkossa ja ajankohtaisuutta, joka houkuttelee mukaan toimintaan nykyaikaisin välinein. Liiton kannalta organisaation toiminnan ja viestinnän näkyväksi tekeminen on motivaatiotekijä.

Liferay mahdollisti vaadittujen toimintojen toteuttamisen ketterästi ja edullisesti.”


Lue myös:

Liferayn vahvuudet ja heikkoudet – Toteuttajat kertovat


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.