Intranet pystyy korvaamaan työyhteisöviestinnän kanavapaletista hyvin monta perinteistä sisäisen viestinnän kanavaa: ilmoitustaulut, viikkokirjeet, sähköpostijakelut ja henkilöstölehdet. Se pystyy toimimaan välityskanavana henkilöstöinfoille tai se voi olla kahvihuonemainen kohtaamispaikka. Intranet välittää sulassa sovussa työnantajan strategiat ja lomaohjeet, prosessien toimintaohjeet sekä tiedon kaikentasoisista muutoksista ja menestyksistä sekä tarjoaa näiden ruotimiseen koko organisaation yhteisen kohtaamispaikan.

Esimiestä intranet ei kuitenkaan koskaan pysty korvaamaan. Esimiehen harteilla on paljon sellaista työtehtävien suorittamiseen ja organisoitumiseen liittyvää päätöksentekoa ja tilannetajua, jota intranet voi vain tukea, ei korvata. Esimies on tärkein motivaattori ja lähin työnantajan tulkki. Intranet voi välittää esimiehille infoa ja työkaluja tukemaan tätä. Intranet voi olla myös vertaistuen paikka fyysisesti hajalleen sijoittuneille esimiehille – aivan kuten mille tahansa muullekin henkilöstö- tai ammattiryhmälle.

Esimies on kuitenkin aina työntekijän tärkein sisäisen viestinnän kanava ja tulkki.

Kävin puhumassa Työyhteisöviestintä 2015 -seminaarissa monikanavaisuuden ja digin mahdollisuuksista sisäisessä viestinnässä.

 

Sisäinen viestintä on aina ollut monikanavaista!

Sosiaaliset, analogiset ja digitaaliset kanavat ovat käytössä rintarinnan ja tukevat toisiaan. Tarjontaa ja mahdollisuuksia on paljon; viestinnän prosesseista sopiminen ja kanavien selkeä roolittaminen on tärkeää.

Sosiaaliset kanavat ovat ihmiselle luonnollisesti aina tärkeimmät. Analogisten eli pitkälti paperisten kanavien korvaamiseksi on etsitty digitaalisia ratkaisuja viimeisen parin vuosikymmenen ajan, koska ne välittävät viestin massoille nopeasti ja vähemmällä vaivalla kuin paperiset serkkunsa. Organisaatiot ovat käyneet läpi faksi- ja sähköpostijakelut, info-tv:t ja intranetit. Silti paperiset kanavat eivät ole täysin poistuneet, koska aina on ollut työntekijäryhmiä, joita ne eivät tavoita.

Nyt elämme uutta murrosvaihetta. Sisäisen viestinnän kanavapaletti on valtavassa mullistuksessa älypuhelinten kehityksen myötä.

Mitä tapahtuu sisäisen viestinnän kanavapaletille, kun kaikilla työntekijöillä on digitaalinen väline, älypuhelin? Älypuhelin, joka on samalla sekä massojen tavoittamisen väline, että hyvin henkilökohtainen; samalla työnteon ja samalla vapaa-ajan väline; samalla sosiaalisen kanssakäymisen väline ja samalla sosiaalisen eriytymisen väline. Sellaista ei ole ollut aiemmin.

Työnteon applikaatioita syntyy älypuhelimiin kuin sieniä sateella: työajanseuranta, matkalaskut, raportointi, sosiaaliset kanavat – miten kaikkien työntekijäryhmien tavoitettavuuden mahdollisuus hyödynnetään työyhteisöviestinnässä?

Kirjoita sähköpostiosoite jolla tilaat sähköpostiisi ilmoitukset blogin uusista artikkeleista.