Voidaan ajatella, että intranet on yksi monista arkisista, organisaation sisäisistä tietojärjestelmistä tai ohjelmistoista. Mutta itse asiassa se on varsin spesiaali tapaus. Intranet ilmentää organisaationsa identiteettiä ja kulttuuria aivan toisella tavalla kuin kaupan hyllyltä ostettavat tietojärjestelmät, jotka näyttävät ja tuntuvat samalta, asennettiin ne mihin organisaation tahansa. Ohjelmistot ovat monistettavaa kamaa, mutta intranet on uniikki yksilö, eikä sitä voi sellaisenaan monistaa muille.

Intranetissä kaikki sen sisällöt ovat organisaation itsensä tuottamia. Sisällöt eivät ole määrämuotoisia – niistä näkyy persoona, ja piiloviestit rivien välistä. Intranet on organisaatiolleen kovin henkilökohtainen, merkityksiä täynnä, kuin ihmisen oma henkilökohtainen historia, joka muokkaa hänen identiteettiään ja käyttäytymistään.

Sosiaalisissa intraneteissä koko henkilöstö osallistuu sisällön tuottamiseen, tiedon jakamiseen. Organisaation ihmiset ovat läsnä omilla kuvillaan, omilla tiedoillaan ja taidoillaan.

Koska organisaation ihmiset tekevät intranetin, läpivalaisee intranet organisaation ilmapiirin ja kulttuurin ennennäkemättömällä tavalla kertomalla organisaatiostaan enemmän rivien välistä kuin rivien mustavalkoiset sanat:

 • Onko organisaatio avoin vai salaileva?
 • Voivatko kaikki tuottaa ja jakaa tietoa?
 • Vai onko sisällöntuotanto tiukkaan määräiltyä ja keskitettyä?
 • Onko organisaation ilmapiiri kannustava vai lyttäävä?
 • Jaetaanko organisaatiossa tietoa?
 • Autetaanko toisia?
 • Käydäänkö keskustelua positiiviseen vai negatiiviseen sävyyn?

Intranetissa julkaistun sisällön tyyli ja tiedon jakamisen vapauden aste kertoo paljon organisaation johtamistyylistä ja linjauksista.

Toisaalta, toisin päin kääntäen: intranetillä on tämän vuoksi paljon potentiaalia myös muokata organisaationsa kulttuuria. Kulttuuri syntyy aina ihmisten kautta, ihmisten teoista. Intranetin hyödyntäminen organisaation kulttuurin luomisessa on potentiaalia, jota emme ole ehkä vielä täysin sisäistäneet tai tutkineet.

Millaisen fiiliksen sinä haluat luoda organisaatioosi?

 • Salailevan?
 • Pimittävän?
 • Avoimen?
 • Rehellisen?
 • Keskustelevan?
 • Ideoivan?
 • Kannustavan?
 • Kiittävän?
 • Harmaan?
 • Byrokraattisen?
 • Iloisen?

Yhteenvetona en voi todeta muuta kuin, että intranetiin tehtävät ratkaisut ovat tiukasti osa organisaation johtamista.

Intranetin johtaminen on organisaation johtamista.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.