Ensimmäinen suomalaisia intranetejä kartoittanut selvitys, Intranet-palvelut Suomessa 2014, on nyt julkaistu. Selvityksemme kuvaa suomalaisten intranetien roolit, sisällöt ja toiminnallisuudet, käyttötavat, sisällöntuotannon ja johtamisen mallit, teknologiat sekä tulevaisuuden suunnat. Tulokset kattavat 113 intranet-vastaavan näkemyksen lähes sadasta eri organisaatiosta.

Tutustu tuloksiin!

Julkaisemme kaikki tulokset. Tuloksiin voit tutustua useassa eri muodossa:

  1. Verkkoraportti. Raportti kattaa kaikki selvityksen tulokset. Ko. raporttisivu myös koostaa kaikki kyselyyn liittyvät materiaalit ja artikkelit.
  2. Juliste. Infografiikkaa sisältävä juliste kopsahtaa kaikkien verkkokyselyyn vastanneiden postilaatikoihin tällä viikolla. Juliste tulee saataville pdf-muodossa myös Tulosraportti-sivulle.
  3. Kalvosarja. Selvityksen merkittävimmät seikat esittelevä kalvosarja on saatavilla Tulosraportti-sivulta ja SlideSharesta.
  4. Blogiartikkelit. Julkaisemme Intranet-ostajan oppaassa useamman selvityksen tuloksia pohtivan artikkelin tänään.
  5. Aamiaistilaisuus. Procomin jäsenenä olet tervetullut Aamu kattojen yllä -tilaisuuteen 1.10.2014. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Procomin kautta.

Lämmin kiitos kaikille selvitykseen vastanneille!


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.