12.8.2014

Kurt Kragh Sørensen, yksi Intranätverk 2014 -seminaarin järjestäjistä, on työskennellyt Tanskassa intranettien parissa jo 2000-luvun alusta saakka. Jututin Kurtia Intranätverk-seminaarin yhteydessä ja kyselin häneltä, miten hän näkee intranet-markkinan Tanskassa, millaisia intranetteja Tanskassa tehdään ja millaisia haasteita tanskalaisilla intranet-managereilla on.

Vuodesta 2004 Kurt on vetänyt IntraTeam -yritystään Åarhusista käsin. Yritys on keskittynyt intranet-ammattilaisille suunnattujen vertaisryhmien pyörittämiseen. Vertaisryhmät ovatkin yksi Tanskan intranet-scenen erikoisuuksista, koska maassa näitä vertaisryhmiä pyörittää jo pelkästään intranetteihin liittyen kolme eri konsulttiyritystä.

SharePoint jyrää Tanskassa

2000-luvun alkupuolella Tanskassakin intranetteja tehtiin kovin monilla eri tavoilla, mutta SharePoint 2007 -version myötä Microsoft alkoi vallata Tanskan markkinaa merkittävästi. Tällä hetkellä intranet-kenttää hallitsee SharePoint erittäin vahvasti. Kurtilla ei ole tilastoja käytössään, mutta käytännössä Tanskassa ei kuulemma oikein muista järjestelmistä edes puhuta. Kurtin keskeisin tietolähde ovat 18 verkostoryhmää, joita hänen yrityksensä IntraTeam DK pyörittää.

SharePointin valintaa puoltaa tosin Kurtin mukaan myös moni epäsuora tekijä, kuten SharePointin tarjoamat hyvät uramahdollisuudet, etenkin IT-yksiköiden puolella.

Tanskassa SharePoint-intranetteja saa myös ”pakettimaisesti”, kuten Suomessakin. Tanskassa hyvin pärjäävä tällainen pakettitoimittaja on esimerkiksi Wizdom.

Organisaatiot haaveilevat SharePointin uusimmasta versiosta ja mobiilista

Kysyttäessä minkälaiset asiat pohdituttavat IntraTeamin vertaisryhmäverkostossa mukana olevia asiakasorganisaatioita, niin Kurt toteaa napakasti, että päivittäminen uusimpaan SharePointin versioon ja mobiilin saaminen mukaan ovat ehdottomasti isoimmat teemat.

Sosiaalisuuskin on hänen mukaansa agendalla, mutta Kurt itse sanoo olevansa melkein ärsyyntynyt koko sanasta jo nykyisin. Sosiaalisuutta kun on niin vaikea määritellä tarkemmin, ja lisäksi asiakasorganisaatioiden johtoa ei pelkkä sosiaalisuus kuitenkaan kiinnosta.

Haasteena johdon sitouttaminen

Isoimmaksi asiakkaiden kokemaksi haasteeksi Kurt nostaa johdon sitoutumisen ja ymmärryksen lisäämisen intranet-asioissa. Liian monessa organisaatiossa Kurtin mukaan edelleen puhutaan vain viestinnästä tai tiedonhallinnasta. Kurtin mukaan pitäisi puhua enemmän asioista, jotka ovat muutenkin johdon agendalla – esimerkiksi kustannussäästöt, sisäinen tehokkuus tai päätöksenteko. Hän pitää Intranätverk-seminaarissa Martin Whiten esiinnostamaa ”päätöksentekokone” -ajatusta oikein hyvänä lähestymisenä.

Aiemmin seminaarissa Martin White on esittänyt, että intranetin tärkein tehtävä tulisi olla päätöksenteon helpottaminen, ja tällä tavalla intranetin roolista pitäisi puhua etenkin johdon suuntaan.

Ruotsi elää CMS-maailmassa, Tanska ymmärtää jo intranettien erilaisuuden

Kurtin mukaan Tanskan ja Ruotsin markkinat ovat täysin erilaiset. Tanskassa asiakkaat ovat Kurtin mukaan jo ymmärtäneet aikaa sitten intranettien olevan aivan eri asioita kuin verkkosivustot – eikä palveluita myöskään hallinnoida ja johdeta samalla tavalla. Kurt ihmettelee kovasti ruotsalaisten organisaatioiden tapaa tehdä intranettinsa EPiServerillä ja muilla web-julkaisujärjestelmillä.

Kuka omistaa intranetin?

Kurt nostaa esiin myös intranetin omistajuuden, jonka hän näkee nykyisin olevan hyvin hajallaan ja pahimmillaan ei-kenelläkään. Hän pitää yhteistä ohjausryhmää viestinnän, IT:n, HR:n ja liiketoimintojen kanssa ”ihan ok” -mallina, mutta hänen mielestään ainut todellinen ratkaisu olisi tehdä intranetin pyörittämisestä erillinen liiketoimintaa tukeva funktio organisaatioon. Vasta tällöin intranet saisi hänen mukaansa johdolta selkeän tehtävän, ja myös muut tukitoiminnot (esim. IT) joutuisivat todella palvelemaan intranet-kehityksen tarpeita.

Lisätietoja


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.