Intranet-selvitykseemme on vastannut jo lähes sata intranet-vastaavaa ympäri Suomen. Suurkiitos aktiivisuudestanne! Tavoitteenamme on saada kattava kuva Suomen intraneistä, joten jos et ole vielä vastannut, rikastathan tuloksia vastaamalla oman intrasi puolesta. Kaikille vastaajillehan on luvassa tulosten yhteenveto – vieläpä upeana infografiikkana – ja jokaisen vastaajaorganisaation puolesta teemme lahjoituksen valitsemaasi hyväntekeväisyyskohteeseen.

Mutta mennään tämän hetken tilanteeseen.

Kyselyyn ovat vastanneet erityisesti keskisuuret 500-2000 henkilön (30 %) ja suuret yli 2000 henkilön (35 %) organisaatiot. Vastanneista hieman yli puolet edustavat julkishallintoa, järjestöjä tai toimivat koulutusalalla (yht. 54 %). Kahdella viidesosalla vastaajista intranet on ollut käytössä jo yli 10 vuotta. Tässä muutamia poimintoja vastauksista intranet-konsepteihin ja teknisiin alustaratkaisuihin liittyen. Kyselyssä selvitämme myös mm. sisällöntuotannon ja kehittämisen hallintamalleja sekä intranet-vastaavien nimikkeitä.

Sosiaalisuuden ”aste” jo korkea, mutta kasvaa edelleen

Suurin osa tähän mennessä kyselyyn vastanneiden organisaatioiden intraneteistä on sosiaalisia ja sosiaalisten ominaisuuksien kehittämiseen aiotaan panostaa myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi lähes kaikissa introissa sisältöä voi kommentoida, mutta silti hämmentävästi vain 60 %:lla on intrassaan työntekijöiden henkilöprofiilit.

Yhteisöllisyys on kantava teema myös tulevaisuudessa. Intranet-vastaavat uskovat erityisesti, että jatkossa intranetissä tullaan yhä useammin myös kannustamaan ja kiittämään hyvin tehdystä työstä. Nyt näin on 43 %:lla vastaajaorganisaatioista.

Kuriositeettina mainittakoon, että vain 17 %:ssa introja työskentelee yhteisömanageri hallinnoimassa ja aktivoimassa intran vuorovaikutuskanavia. Puolet vastaajista arvioi, että tilanne pysyykin tällaisena; vajaa puolet uskoo yhteisömanagerien merkityksen kasvuun.

Tapahtuma- ja koulutuskalenteri yleisin sisältö

Merkittävssä roolissa intrassa on työryhmätyöskentely ja yhdessä tekeminen. Lähes kaikilla organisaatioilla intraan voi perustaa ryhmätyötilan organisaation mukaiselle yksikölle tai tiimille (86 %) sekä poikkiorganisaation työryhmälle tai projektiryhmälle. Tämä siis tähän mennessä kertyneiden kyselyvastausten mukaan. Osalla vastaajista työtilat ovat käytössä varsinaisesta pääintranetistä erillisellä alustalla.

Intranetin rooli sisäisen tiedottamisen välineenä on edelleen merkittävä ja vahva. Esimerkiksi 80 %:ssa vastaajaorganisaatioita intranetissä tiedottaminen korvaa suurelta osin sähköpostilla tai paperilla tiedottamisen. Ja käytännössä kaikilla organisaatioilla (96 %:lla) intranetissä julkaistaan tiedot henkilöstötapahtumista ja/tai sisäisistä koulutuksista.

Klassikkosisällöt kuten oikopolkulinkit ja puhelinluettelo porskuttavat edelleen vahvana kyselyn tämän hetkisten tulosten perusteella.

Alustaratkaisuissa SharePoint jyrää; mobiili selkeässä kasvussa

Alustoissa SharePoint on vahvoilla; viidesosalla vastaajista intranet-alustana on SharePoint 2010 ja toisella viideosalla SharePoint 2013. Muuten hajonta eri alustojen välillä on laajaa. Järjestelmien markkinatilanne on aivan toinen kuin esimerkiksi Ruotsissa, samoin tilanne siinä, käytetäänkö samaa alustaa myös julkisten www-sivujen alustana.

Kyselymme lopullisten tulosten analyysi tulee sisältämään vertailua Ruotsin intraneteihin myös alustaratkaisujen suhteen.

Teknisissä kysymyksissä kasvussa on mobiilikäyttö ja video intran sisältötyyppinä. Lähes puolella vastaajaorganisaatioista intranetia voi käyttää myös mobiililaitteilla kuten älypuhelimella ja monella mobiiliyhteyksien parantaminen on kehityslistalla. 70 % intranet-vastaavista arvioi selkeää kasvua videoiden käyttöön intranetissä.

Lopulliset tulokset syksyllä, kaikkien vastaajien käyttöön

Laatuaan ensimmäinen Intranet-palvelut Suomessa -kysely on siis vastattavissa vielä sunnuntaihin 9.6.2014 asti. Kysely on suunnattu erityisesti organisaation intranet-vastaaville ja toivomme saavamme vastauksia kaikenkokoisilta organisaatioilta, eri toimialoilta. Tulokset julkaistaan syksyllä 2014. Kaikki vastaajat saavat tulosten yhteenvedon käyttöönsä.

Lisätietoja kyselystä sivullamme Intranet-palvelut Suomessa -selvitys.