Moni Pohjois-Euroopan markkina on hieman omanlaisensa, ja Ruotsi ei ole tästä poikkeus. Intranet-järjestelmien kartta on Ruotsissa yllättävän erilainen kuin Suomessa. Kristian Norling teki hiljattain mielenkiintoisen selvityksen Ruotsissa, jossa on kartoitettu intranettien tilaa ruotsalaisissa organisaatioissa. Yhtenä kulmana tässä kyselyssä ovat intranet-järjestelmät Ruotsissa. North Patrolin toteuttama Intranet-palvelut Suomessa -selvitys on tehty tämän kyselyn innoittamana, jotta Suomesta saadaan vertailudataa.

Seuraavaksi kuitenkin katsotaan pelkästään Ruotsin markkinan tilannetta.

Vastaajia on Norlingin toteuttamassa kyselyssä reilut 130, joten huikean laaja otanta ei ole kyseessä, mutta toisaalta tilastollisesti kyllä huomattava otanta, jonka pohjalta voi jo tehdä johtopäätöksiä Ruotsin markkinasta.

intranat-sverige-2013-intranet-ruotsi

EPiServerin jopa ylivoimainen asema suosituimpana intranet-järjestelmänä selittyy pääosin EPiServerin erittäin vahvalla asemalla Ruotsissa kaikissa verkkojulkaisuskenaarioissa. EPiServer on kuitenkin ruotsalainen tuote, joka on jo vuosien ajan rakentanut asemaansa kotimaassa, eikä tästä syystä edes SharePoint ole onnistunut täysin haastamaan EPiServeriä sen kotikentällä.

SharePoint on tosin kiistaton kakkonen Ruotsissa. SharePointin eri versioiden yhteenlaskettu prosenttiluku (30%) on vain kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin EPiServerin. Näin EPiServer ja SharePoint hallitsevat yhdessä yli 60% Ruotsin markkinasta. Tätä ei voi pitää kovinkaan yllättävänä tilastollisena tuloksena tuntien Ruotsin markkinaa laajemmin. Esimerkiksi ruotsalaisten integraattoreiden teknologiapaleteissa Microsoftilla on vahva asema, joten EPiServer ja SharePoint sopivat monelle ohjelmistofirmalle hyvin tarjontaan.

Tosin kyllä tilastoa varmasti moni ihmettelee silti, koska muualla maailmassa EPiServer-intranetteja ei liene kuin muutamia kymmeniä. Suomessakin lienee vain kourallinen organisaatioita, jotka käyttävät EPiServeriä intranet-alustana, ja näistäkin useimmat ovat valinneet sen koska heillä on ruotsalainen emoyhtiö.

Ruotsissa EPiServer on kuitenkin vuosia myynyt erilaisia intranet-lisensointipaketteja, ja EPiServer-kumppanit ovat siellä tehneet EPin päälle monenlaisia intranet-tuotteistuksiakin.

EPiServerhän ei missään tapauksessa ole huono intranet-alusta, etenkään jos halutaan sosiaalisia ominaisuuksia ja erityisesti jos tarvitaan kieliversioita. Kieliversioiden hallinnassa EPiServer on intranet-käytössäkin ylivertainen verrattuna vaikkapa SharePointtiin. Siksi sitä isommat konsernit harkitsevat intranet-käyttöön joskus Suomessakin.

EPiServerissä ei kuitenkaan ole dokumenttienhallintaan juuri mitään kyvykkyyksiä joten käytännössä intranetit Ruotsissa ovat varsin viestinnällisiä. Monilla isoilla organisaatioilla on käytössään myös SharePoint EPiServerin rinnalla. SharePointtia pidetäänkin Ruotsissa paljon enemmän pelkästään ryhmätyöskentely- ja dokumenttienhallintajärjestelmänä kuin Suomessa.

Voisi jopa sanoa, että jos Suomessa oli muutama vuosi sitten vallalla sellainen ”tehdään SharePointilla kaikki” -sekoilu, niin Ruotsissa on ehkä yritetty vähän vastaavaa EPiServerillä. Jotkut ovat tehneet EPiServerin päälle jopa jonkinlaisia ryhmätyöskentely-ympäristöjä.

Ruotsin intranet-markkinan muita pelureita ovat esimerkiksi SiteVision ja IBM Notes/Domino. Esimerkiksi Drupalilla ja Liferaylla on vain muutamien prosenttiyksiköiden osuus. Suomeen verrattuna isoin ero lienee SiteVisionin 11% markkinaosuudessa. Suomessa ei tiettävästi ole yhtään SiteVision-intranettia, koska kyse on hyvin paikallisesta yrityksestä ja tuotteesta Ruotsissa.

SiteVisionin asema kolmen parhaan joukossa ei kuitenkaan ole todennäköisesti mikään tilastoharha. Samantyyppisessä tutkimuksessa vuodenvaihteessa SiteVision sijoittui myös kolmanneksi 12 prosentin osuudella. Tässä Web Service Awardsin intranet-selvityksessä vastaajia oli 321 kappaletta, ja eniten käytetyt intranet-järjestelmät olivat sen mukaan myös EPiServer (42%) ja SharePoint (22%).

SiteVision on EPiServerin tärkein haastaja verkkojulkaisutyökaluna Ruotsissa, mutta myös intranet-kentällä SiteVision on pienestä koostaan huolimatta hyvin edistynyt haastaja. Esimerkiksi sosiaalisten toimintojen ja dokumenttienhallinnan saralla SiteVision on huomattavasti EPiServeriä kehittyneempi, ja jossain määrin jopa SharePointtia ketterämpi tuote. Hyvästä integraattoriverkostostaan huolimatta SiteVision on kuitenkin hyvin paikallinen tuote Ruotsissa, ja markkina-asema perustuu ensisijaisesti isoon markkinaosuuteen Ruotsin kuntakentässä.

Suomessa listalle todennäköisesti mahtuisi myös varsin hyvin Atlassian Confluence, jolla on Suomessa varsin paljon palveluita tehtynä erilaisissa organisaatioissa. Myös Liferayn ja Drupalin osuus saattaa Suomessa olla Ruotsia aavistuksen isompi.

Toinen kiinnostava Kristian Norlingin tekemän kyselyn tulos liittyy kysymykseen siitä onko organisaatiossa sama julkaisujärjestelmä käytössä intranetissa ja www-sivuilla.

intranet-sverige-2013-intranet-ruotsi-www

Vastaajat jakautuvat täysin kahteen leiriin. Toiset käyttävät samaa järjestelmää www-julkaisuun myös, toiset eivät. Tämä dilemma on Suomessakin tyypillinen, mutta oma arvioni on, että Suomessa samaa järjestelmää käytetään www-julkaisuun huomattavasti harvemmin. Ruotsissa EPiServerin yleisyys tekee tästä saman järjestelmän käytöstä astetta houkuttelevampaa kuin Suomessa yleisen SharePointin kohdalla. Lisäksi Ruotsissa viestinnälliset intranetit ovat tosiaan suositumpi konsepti kuin ”SharePoint-Suomessa”, jossa ryhmätyötilat ja dokumenttienhallinta nähdään yleensä intranettiin läheisesti liittyvänä asiana.

>> Selaa koko tutkimuksen yhteenveto (”Intranät i Sverige 2013”).

PS. Ruotsin ja Suomen välisen intranet-markkinan vertailuun on tulossa jatkotietoa, kunhan North Patrolin toteuttaman Intranet-palvelut Suomessa 2014 -selvityksen tulokset saadaan syksyllä. Kyselyn laadinnassa on tehty yhteistyötä Kristian Norlingin tekemän tutkimuksen kanssa, joten kyselyn tuloksista tullaan saamaan myös suoraa vertailudataa Ruotsin markkinaan.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.