Intranetin lanseerauksen yhteydessä käytetään yhä useammin videoita. Mutta millainen lanseerausvideon tulisi olla? Hollantilainen intranet-asiantuntija Ellen van Aken keräsi kymmeniä esimerkkejä introjen lanseeraus- ja teaservideoista ympäri maailman. Kannattaa vilkaista! Poimin niistä tähän muutamia, jotka vastaavat käyttäjien tyypillisimpiin kysymyksiin uudesta välineestä.

1. Mitä uutta intra tuo? Mikä muuttuu?

Esimerkiksi Groningenin yliopiston video on selkeä ja näpsäkkä tehopakkaus yliopiston verkkoviestintäkanavien roolituksen muutoksesta.

2. Mitä hyödyn intrasta? Mitä ongelmiani se ratkaisee?

Suhteessa nykytilanteeseen, kannattaa pohtia, onko tilanteeseen sopivampaa tuottaa korkealentoinen visiolento intran mahdollisuuksiin vai hyvin konkreettinen esittely intranetin pääosista.

Royal Caninin videossa (alla) on yksi selkeä sanoma: intranet yhdistää henkilöstön ympäri maailman. Mutta, mitä hyötyjä intra konkreettisesti tuo, jää epäselväksi. Tämä voisikin olla aloituspätkä muutaman videon sarjalle, joissa siirrytään jakso kerrallaan lähemmäs konkretiaa.

Autotrader Groupin video (alla) on kovin tyypillinen tiimityökalun esittelyvideo, joka sekoittaa visiota ja konkretiaa. Tahti on kohtuu reipas, ominaisuuksia ilmaantuu koko ajan lisää ja katsojalle jää ehkä hieman hämmentynyt ja tietotulvautettu olo.

Videon kannattaakin kertoa selkeästi, mitä intranet käyttäjälle tarkoittaa ja mitä hän siitä hyötyy. Haarlemin kaupungin video (alla, hollanniksi) esittelee yhden konkreettisen esimerkin intran hyödyistä.

3. Mitä intrassa on? Mistä se koostuu?

Jos resursseja on vain yhteen videoon, väitän, että suurin hyöty suhteessa resursseihin saavutetaan konkreettisella videolla, joka kertoo, mitä intrassa on, mitä siellä voi tehdä ja mistä se koostuu. Tällaisella videolla on pitkä elinkaari. Konkreettisempi esittelyvideo on tärkeä varsinkin organisaatioille, joilla ei ole aiemmin ollut intranetia tai joilla uusi intranet tuo suuria muutoksia työn teon käytäntöihin. Videolla luodaan käyttäjille turvallisuudentunnetta tuomalla avoimesti esille intran kokonaisuus ja käyttötarkoitus.

Van Akenin kokoelmasta löytyy tästä äärimmäisen väsyttäväkin esimerkki, mutta ei perusesittelyn tarvitse olla tylsä, kuten Ladbrokesin video todistaa (vaikka video onkin hieman venytetty). Ihanteellisimmallaan video näyttää organisaatioltaan (aivan kuten intranetikin). Tällaisen videon voisi myös jakaa useammaksi jaksoksi, jolloin vältetään infoähkyä ja saataisiin toiston mahdollisuus tärkeimmälle viestille.

Yhteenveto: Mielestäni videon multimediaalisuudesta kannattaa ottaa kaikki irti. Suosittelen tekemään jotain konkreettisempaa kuin lyhyen ja räjähtävän ”uusi intra tuli, käy katsomassa” -teaserin. Videolla kannattaa kommunikoida intranetin hyödyt ja muutokset nykytilanteeseen ja/tai opettaa konkreettisesti uuden intranetin käyttöä. Ennen videotuotantoa tulee miettiä, missä kanavissa ja yhteyksissä videota hyödynnetään, ja tehdä video näitä käyttötarkoituksia varten (ei vain videon tekemisen vuoksi). Jos budjettia riittää, voidaan tehdä useampikin video käytettäväksi lanseerausviestinnän eri vaiheissa. Tällöin julkaisun lähestyessä videonkin sisällössä siirrytään visiotasolta koko ajan enemmän kohti konkretiaa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.