Sosiaalisia intranetteja SharePointilla tehdessä törmätään tällä hetkellä käytännössä aina tähän kysymykseen: Pitäisikö organisaation hyödyntää Yammeria vai SharePointin uutissyötettä?

Useat SharePoint-asiantuntijat ovat kirjoittaneet tästä aiheesta. Esimerkiksi Meteoriitin Perttu Marttila ja Sulavan Jussi Palo. Kirjoituksien johtopäätökset ovat varsin paljon Yammeria ylistäviä.

Tämä on linjassa hyvin Microsoftin virallisen linjan kanssa. Yammer ja pilvipalvelut ovat Microsoftin tulevaisuus. Mutta ovatko ne vielä nykyisyyttä? Käytännössähän edes integraattorit eivät oikein tiedä mihin suuntaan sosiaalisuus ja SharePoint on tällä hetkellä kehittymässä. Asiantuntijat tuntuvat suosittelevan Yammeria lähinnä siksi, että se on Microsoftin mielestä niin tärkeä juttu tällä hetkellä. Käytännössä kuitenkin merkittävä osa SharePoint-intraneteista tehdään tällä hetkellä vielä hyvin perinteisesti omille palvelimille asentaen.

Yammerista on lisäksi hyvin selkokielisesti kerrottu, että Microsoft ei aio mahdollistaa Yammerin asentamista omille palvelimille. Täten organisaatiot jotka valitsevat perinteisen SharePoint-ratkaisun ja asentavat sen omille palvelimilleen joutuvat silti ajamaan Yammeria pilvestä jos haluavat ottaa Yammerin osaksi intranet-kokonaisuuttaan. Tällaisen hybridimallin ajaminen taas on varmasti monen ison IT-osaston mielestä todella kummallinen ratkaisu. Miksi asentaa puolet toiminnoista omille palvelimille ja puolet pilveen? Lopputuloksena syntyy vain ratkaisu joka ei ole täysin omissa käsissä, mutta ei ole myöskään automaattisesti päivittyvä ja kustannustehokas pilviratkaisu. Miksi tällaiseen malliin kukaan haluaisi mennä?

Integraattoreiden näkökulmasta Yammerin painottaminen on luontevaa, koska Microsoft on sanonut Yammerin olevan aivan keskeinen osa tulevaisuuden tuotepaketteja. Eivätkä integraattorit halua olla eri mieltä Microsoftin kanssa – etenkään kotimaiset integraattorit jotka suorastaan kilpailevat innokkaimman fanipojan tittelistä.

Onkin suorastaan helppoa olla eri mieltä Yammer-huuman kanssa.

Jos organisaatio aikoo ottaa SharePointistaan tehot irti omana asennuksenaan, niin pilvi-Yammeria ei kannata kytkeä on-premise-asennuksen rinnalle. SharePointin uutissyöte on erittäin laadukas ratkaisu sosiaalisen median toimintoihin. Uutissyötteen toiminnoissa riittää opeteltavaa nokkelallekin asiantuntijaorganisaatiolle. Uutissyötteen toiminnot eivät ehkä saa päivityksiä kuukausittain, mutta ainakin se toimii luotettavasti ja pysyy omassa hallinnassa.

Uutissyötteen avulla työtilojen keskustelut ja intranetin sosiaaliset kanavat toimivat luotettavasti ja tehokkaasti. Erot Yammeriin ovat lopulta kovin pieniä.

Sanoisinkin jopa, että lopulta ainut tilanne jossa Yammer kannattaa yhdistää omille palvelimille asennetun SharePointin kanssa on tilanne jossa organisaatio on jo ottanut Yammerin laajasti käyttöön aiemmin eikä toimivaa kanavaa haluta lähteä purkamaan. Tällöin hybridiratkaisun virittely kannattaa. Muissa tapauksissa kannattaa ottaa uutissyötteestä tehot irti ja olla tyytyväinen.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.