Isojen organisaatioiden SharePoint-intranet-projektien hinnat ovat tyypillisesti vaihdelleet 100 000 ja 250 000 euron välillä (työkustannukset ilman lisenssejä). Tämä skaala on edelleen voimissaan vahvasti. SharePoint 2013 -versio ei ole olennaisesti laskenut isojen intranet-projektien kustannuksia.

Markkinoille on kuitenkin viime vuosina tullut uusia vaihtoehtoja. Muutama SharePoint-firma on tuotteistanut intranet-tarjontaansa, ja näiden tuotteiden avulla varsin pätevän intranetin saa pystyyn jopa alle 60 000 euron kokonaisbudjetilla (työkustannukset ilman lisenssejä). Edellytyksenä on kuitenkin omien vaatimuksien osuminen näiden tuotepakettien raamien sisäpuolelle.

Jos tekee suunnittelutyön edelleen perinteisellä intranet-konseptoinnin mallilla, niin iso organisaatio päätyy edelleen todennäköisesti yli 100 000 euron toteutusprojektiin. Tuotteistettujen pakettien saatavuus ei siis ole tehnyt intranet-toteutuksen ostamisesta välttämättä helpompaa. Pakettien soveltuvuus on myös edelleen heikko esimerkiksi julkishallinnon organisaatioille, koska määrittelytyössä pitäisi tuntea pakettien rajoja jonkin verran.

Kolmantena markkinan sekoittajana on Office 365, jolla Microsoft itse kannibalisoi SharePoint-liiketoimintaansa. Office 365 on toki rajoitettu ja riisuttu, mutta rajallisilla tarpeilla ja reunaehdot hyväksyen voi isokin organisaatio viedä intranettinsa pilvialustalle. Pilviprojekteissakin tosin perustamisprojekti on helposti useamman kymppitonnin jos organisaatio on yhtään isompi.

Microsoft myös panostaa Office 365 -malliin kaikilla voimillaan tällä hetkellä joten tätä mallia voi pitää jopa kaikkein turvallisimpana tulevaisuuden kannalta.

Asiakkaiden kannalta tilanne on käytännössä kovin erikoinen. SharePoint on selkeä markkinajohtaja, mutta SharePointin ostaminen on monimutkaisempaa kuin vuosiin – eikä SharePointin ostaminen koskaan ole ollut yksinkertaista.

Intranet-hankkeiden näkökulmasta tilanne on myös haasteellinen. Vaadittavan budjetin ja sopivimman teknologiareitin arviointi on hyvin haasteellista ennenkuin perustarpeiden selvitys ja konseptin kirkastus on tehty. Uudistushankkeet onkin yhä useammin aloitettava esiselvityksellä tai vastaavalla konseptia ja tahtotilaa kirkastavalla projektilla. Vasta tämän jälkeen voi suunnata katseita teknologiavalintaan ja näiden erilaisiin kustannusvaikutuksiin.

SharePointista on ehkä tullut de facto -järjestelmävalinta monelle Microsoftiin sitoutuneelle talolle, mutta edes heille SharePointin käyttöönottoprojektin ostaminen ei ole tällä hetkellä selkeätä ja suoraviivaista.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.