Kuluvan vuoden aikana on vielä tarjolla kaksi kiinnostavaa seminaaria intranet-ammattilaisille: J. Boye Aarhus 13 ja SharePoint Hyvät, Pahat ja Rumat.

Tanskassa on marraskuun alussa tarjolla yksi kiistatta Euroopan parhaista alan seminaareista. J. Boye Aarhus 13 tarjoilee esityksiä ja työpajoja niin sosiaalisen median syövereistä kuin intranet-projekteista. J. Boye Aarhus ei ole halvimpia tai helpoimmin saavutettavia seminaareja, mutta on etenkin asiakkaiden näkökulmasta yksi laadukkaimmista seminaareista Euroopassa. Case-esitykset ovat yleensä isoista organisaatioista eri puolilta Eurooppaa ja kotimaisiin seminaareihin verrattuna case-esitykset ovat yleensä huomattavasti avoimempia ja kattavampia. Seminaarin aihepiiri on kuitenkin hyvin laaja, joten parhaiten seminaarista hyötyy jos on kiinnostunut niin verkkokehityksestä kuin intranet-asioista.

Tänäkin vuonna Aarhusissa on tarjolla runsaasti isojen intranettien case-tarinoita sekä yksittäisiin aihepiireihin keskittyneitä puheenvuoroja. Aarhusissa yleensä etenkin intranettien hallinnointi ja kehittämisen organisointi saavat enemmän huomiota kuin kotimaisissa seminaareissa. Tänä vuonna intranet-asiaa löytyy neljältä trackilta: Intranet trends -trackilta, Making SharePoint work -trackilta, Collaboration -trackilta ja Making search work -trackilta. Kahden seminaaripäivän lisäksi myös workshop-päivässä on intranet-aiheista sisältöä, esimerkiksi ”SharePoint for business users” -sessio jonka vetää SharePoint-guru Sharon Richardson.

Aarhusissa on tyypillisesti myös suomalaisia jonkun verran vaikka suurin osa osallistujista tuleekin muista Pohjoismaista, Saksasta ja Englannista.

Itse pidän Aarhusissa puheenvuoron otsikolla ”SharePoint: Where it comes up short and what you could use instead”.

SharePoint Hyvät, Pahat ja Rumat taas edustaa kotimaista täsmätarjontaa. Onsightin ja IITC:n järjestämä seminaari vyöryttää SharePoint-tietoutta kahden päivän ajan, niin casejen kuin asiantuntijapuheenvuorojen kautta.

Tänä vuonna caset ovat varsin intranet-painotteisia, joten seminaaria melkein voisi kutsua intranet-aiheiseksi seminaariksi. Intranet-aiheisia caseja on seminaarissa mm. Kajaanin kaupungilta, Palvelualojen ammattiliitto PAMilta, Nokialta ja Eduskunnalta. Itse osallistun seminaarin päättävään paneelikeskusteluun, jossa aiheina mm. pilvipalveluiden vaikutus SharePoint-projekteihin sekä räätälöinnin tulevaisuus.

Tämän vuoden seminaaritarjonta on kokonaisuudessaan ollut kotimaassakin erittäin hyvää intranet-rintamalla. Toivottavasti vuosi 2014 parantaa vielä tästäkin.

Lisätietoa: