Sosiaalisen intranetin eduista on puhuttu paljon asiantuntijoiden ja muiden tietotyöläisten näkökulmasta. Esimerkiksi Heidi Selkäinaho kirjoitti hiljattain kattavan artikkelin joka esittelee sosiaalisen intranetin hyötyjä tietotyöläisille.

Johdon näkökulmasta sosiaalinen intranet voi olla kuitenkin kovin erilainen peto kuin asiantuntijoiden näkökulmasta.

Johdolle sosiaalinen intranet tuottaa ainakin kolme merkittävää muutosta:

  1. Johto ei enää samalla tavalla päätä milloin asioista keskustellaan julkisesti. Tämä korostaa johdon tarvetta olla valmiina reagoimaan ja keskustelemaan asioista silloin kun ne nousevat pinnalle. Tämä ei ole johdolle uusi vaatimus, mutta aiemmin vastaavaa reaktiovaatimusta ei ole ollut oman henkilökunnan suunnasta.
  2. Johdolta edellytetään aiempaa olennaisesti parempaa kirjallista ilmaisukykyä. Sosiaalisen intranetin keskusteluihin on osallistuttava omalla persoonalla ja ilman viestintäyksikön tukea. Johdolta on toki aiemminkin edellytetty hyvää kirjallista ilmaisukykyä, mutta mitä laajemmin sosiaaliset kanavat otetaan käyttöön, niin sitä monipuolisemmin johdon tulee pystyä niihin osallistumaan.
  3. Johdon legitimiteetti ja organisaation yhtenäisyys muodostuu yhä vahvemmin organisaation sisäisten vaikuttajatahojen kautta. Vahvat asiantuntijatahot pystyvät olemaan sosiaalisten kanavien kautta aiempaa vaikuttavampia ja näin näistä vaikuttajahenkilöistä tulee yhä tärkeämpiä johdon viestin viejiä. Jos nämä tahot eivät ole johdon kanssa samaa mieltä, niin keskustelut voivat kääntyä aivan muihin suuntiin.

Johdolle sosiaalinen intranet tarjoaa parhaimmillaan mahtavan alustan kuunnella henkilökuntaa ja vaikuttaa henkilökunnan mielipiteisiin. Suora kanava ei kuitenkaan tarjoa hyötyjä ilman panostuksia. Johdolta vaaditaan yhä enemmän reaktiokykyä, monipuolista kirjallista ilmaisukykyä ja uskollista kannattajajoukkoa.

Etenkin vaikutusvaltaisten seuraajien merkitys korostuu sosiaalisissa intraneteissa. Ilman näitä asiantuntevia ja ilmaisukykyisiä seuraajia voivat keskustelut ”karata käsistä” ja päätyä aivan toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin mihin johto haluaisi.

Ilmaisukykyiset ja näkemykselliset johtajat voivat itsekin vaikuttaa paljon keskusteluiden kautta, mutta todennäköisesti etenkään ylimmällä johdolla ei yksinkertaisesti ole isossa organisaatiossa riittävästi aikaa suoraan vaikuttamiseen. Siksi vaikuttajayksilöiden merkitys korostuu.

Lyhyesti: Johdolla on perusteltuja syitä olla ajoittain varovainen sosiaalisten intranet-konseptien käyttöönotossa. Ilman riittävää reaktiovalmiutta ja kirjallisia ilmaisutaitoja voivat asiantuntijat todellakin ottaa vallan organisaation mielipiteiden ohjailemisessa.

Tällaisesta ”vallankaappauksesta” lienee kuitenkin monissa organisaatioissa enemmän hyötyä kuin haittaa. Innostuneiden ja osaavien ihmisten energia pitää vain pystyä kanavoimaan oikeisiin asioihin. Keskusteluihin osallistuminen ja niiden ohjaaminen johdon haluamiin suuntiin tarvitsee kuitenkin uudenlaisia viestintävalmiuksia sekä vaikuttajayksilöiden joukon keräämistä.

Matkalla kohti sosiaalista intranettia kannattaa myös johtoa kuunnella ja kouluttaa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.