Talentumin intranet-seminaarissa kuultiin taas varsin usein termi ”sähköinen työpöytä”. Ja vaikka tässä blogissa on väitetty, että kyseessä olisi ns. ”SharePoint-visio”, niin ainakaan seminaarissa kuultujen puheenvuorojen perusteella näin ei ehkä olekaan. Etenkin toteuttajatahojen seminaariesityksissä sähköisellä työpöydällä viitattiin hyvin monenlaisiin ”palvelukokoelmiin”.

Etenkin finanssialalla sähköinen työpöytä tunnutaan ymmärtävän pääosin asiakaspalvelijan työpöytänä. Esimerkiksi Säästöpankeilla tämä sähköinen työpöytä on yhteinen asiakaspalvelijoille ja asiakkaille. Täten konsepti on varsin erilainen kuin mistä esimerkiksi intranettien kohdalla puhutaan. Toki perusajatuksessa on paljon samaa.

Käytännössä nämä finanssipuolen sähköiset työpöydät ovat myös hyvin omanlaisiaan. Yleensähän finassipuolella käytetään Java-pohjaisia taustajärjestelmiä, ja näiden taustajärjestelmien päälle rakennetaan sitten portaalituotteilla erilaisia näkymäkerroksia – ja joskus nämä näkymäkerrokset (esim. verkkopankki asiakkaalle) tehdään myös aivan räätälitoteutuksina (esim. jotain frameworkkia hyödyntäen). Näin ainakin teknisessä mielessä ollaan aivan eri sektorilla kuin mitä SharePoint tarjoaa.

Tämä kaksijakoisuus sähköisissä työpöydissä on ollut toki tiedossa jo aiemminkin. Microsoft-maailma puhuu tietotyöstä ja dokumenteista, Java-maailma puhuu portaaleista ja asiakaspalvelijan työpöydistä. Aiempi tulkintani kaksijakoisuuden katoamisesta oli ehkä siis ennenaikainen. Edelleen näitä asiakaspalvelijan työpöytiä tunnutaan ainakin finanssimaailmassa nimitettävän sähköisiksi työpöydiksi.

Yhteenvetona: Entistäkin enemmän tuntuu siltä, että ”sähköinen työpöytä” -käsitettä kannattaa välttää viimeiseen asti. Käsite on hyvin monitahoinen ja altis väärinymmärryksille.

Intranet-maailmassa ainakin löytyy hyviä käsitteitä riittämiin, joten siellä sähköisestä työpöydästä puhuminen ei pitäisi olla pakollista. Operatiivistenkin järjestelmien puolella suositeltavaa olisi käyttää jotain täsmällisempiä ilmauksia. Esimerkiksi asiakaspalvelun työpöytä olisi monessa tapauksessa kuvaavampi.

”Sähköinen työpöytä” toki kuulostaa komealta, mutta ei auta käyttäjiä ymmärtämään ratkaisun tarkoitusta – etenkään nykyisessä käsitteen sekaisuudessa.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.