Intranetin asema johdon työvälineenä ei ole mitenkään itsestäänselvä asia useimmissa organisaatioissa, mutta Suomestakin löytyy runsaasti organisaatioita joissa johto käyttää intranettia aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Joissakin organisaatioissa johdon ja intranetin suhde on kuitenkin korostuneempi kuin toisissa.

SlideSharessa nyt julkaistussa koulutusmateriaalissani olen pyrkinyt kiteyttämään intranetin ja ylimmän johdon suhdetta eri tilanteissa. Koulutusmateriaali avaa myös intranettien toiminnallisuuksia jotka voivat olla hyödyllisiä nimenomaan johdolle.

Lataa presentaatio: Intranet johdon työtilana

Koulutusmateriaali perustuu omaan kokemukseeni erilaisten organisaatioiden kanssa työskentelystä.

Koulutusmateriaalissa kiteytän johdon ja intranetin suhteen olevan erityisen vahva silloin kun:

  1. organisaatiossa tapahtuu paljon muutoksia lyhyen ajan sisällä,
  2. organisaatio toimii hajautettuna useaan toimipisteeseen ja/tai
  3. organisaatiossa on paljon hyvin itsenäistä työtä tekeviä ihmisiä.

Näiden lisäksi myös monialaiset organisaatiot voivat tarvita intranettia yhteisen kulttuurin ja toimintatapojen jalkautuksessa. Tosin yleensä monialaisissa organisaatioissa jokin noista kolmesta keskeisimmästä syystä myös toteutuu.

Edellä kuvatun mallin mukaisesti intranetin voi sanoa olevan kaikkein tärkein organisaatioille joissa tehdään paljon itsenäistä tietotyötä, organisaatio on hajallaan eri puolilla maata/maailmaa ja lisäksi organisaatiossa tapahtuu jatkuvasti paljon muutoksia. Tällaisessa tilanteessa myös johdon ja intranetin rooli on kaikkein korostunein – tai ainakin potentiaalisesti intranet voi tarjota johdolle tällöin eniten mahdollisuuksia johtaa organisaatiota haluttuun suuntaan.

Parhaimmillaan johdon tulisikin tällaisessa organisaatiossa suhtautua intranettiin kuten työtilaan, jossa käydään keskusteluja, jaetaan tietoa ja seurataan sovittujen vastuiden edistymistä. Eikä tämä ole edes mikään tulevaisuuden visio – tässä maassa on yllättävän paljon organisaatioita joiden johtoryhmät julkaisevat kokousmuistionsa intranetissa, bloggaavat tavoitteiden edistymisestä ja tarjoavat koko henkilökunnalle pääsyn keskeisiin raportteihin ja suunnitelmiin.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.