Blogissa on nyt pysyvänä tietosivuna ”Esimerkkejä intranet-hankintailmoituksista” -sivu. Tälle sivulle tulen poimimaan mielenkiintoisimpia ja esimerkillisimpiä hankintailmoituksia HILMAsta. Tarjouspyyntöjä koostavan sivun tarkoituksena on tarjota erityisesti julkishallinnossa intranetteja ostaville henkilöille esimerkkidokumentteja vastaavista hankinnoista.

Nyt sivulla on toistaiseksi vasta kahden hankinnan dokumentit, mutta nämä ovat kyllä kumpikin varsin kiinnostavia intranet-hankintoja. Sekä Kela että Oulun kaupunki ovat hankkimassa intranettia ja ryhmätyötiloja kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta. Kummassakin dokumenttipaketissa on mukana myös hankevalmistelun aikana tehtyjä konseptidokumentteja ja alustavia käyttöliittymäkuvia suunnitellusta kokonaisuudesta. Etenkin SharePoint-filosofian mukaista sähköistä työpöytää harkitseville nämä dokumentit voivat olla kiinnostavia tutustuttavia.

Jatkossa kaikki lisäykset tulevat suoraan ”Esimerkkejä intranet-hankintailmoituksista” -sivulle.


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.