OP-Pohjola-ryhmä hakee intranet-kehityspäällikköä ohjaamaan ryhmän intranet-palvelukokonaisuutta. Rekryilmoitus kuvaa hyvin niitä vaatimuksia joita organisaatioiden intranet-kehittäjiltä tänä päivänä vaaditaan.

OP hakee selkeästi omistajaa intranet-palveluille, mutta fiksusti myös edellyttää saman henkilön toimivan myös kehitysprojektien projektipäällikkönä.

”Haemme nyt intranet-kehityspäällikköä kehittämään OP-Pohjola-ryhmän Intranet-palvelukokonaisuutta. Tässä uudessa liiketoiminnan tehtävässä vastuullasi on OP-Palvelut Oy:n tuottamien Intranet-palveluiden kehittämisen ohjaaminen ja johtaminen sekä Intranet-palveluiden asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Vastaat liiketoiminta- ja organisaatiotarpeisiin perustuvien sisäisten kanavien konseptien kehittämisen johtamisesta ja konseptien suunnittelusta sekä toimeenpanosta. Lisäksi toimit kehitysprojektien projektipäällikkönä.”

Vaatimuksista muutamat ovat erityisen kuvaavia:

  • ”ymmärrystä Internet- ja Intranet- palveluiden kehityksen trendeistä”
  • ”näkemystä sosiaalisen median mahdollisuuksista yrityksen sisäisessä käytössä”
  • ”osaamista verkkosisällöntuotannosta ja -julkaisemisesta”
  • ”liiketoimintaosaaminen SharePoint-alustan käytöstä sekä hakuteknologioista on etu.”
  • ”kokemusta projektimaisesta työskentelystä”
  • ”luovuutta, kykyä tunnistaa mahdollisuuksia ja löytää uusia ratkaisuja
  • ”kyky toimia verkostomaisessa työyhteisössä ja ohjata palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuvia yhteistyökumppaneita”
  • ”kykyä työskennellä sekä liiketoiminta- että ICT-osaajien kanssa”

Intranet-kehityspäällikkö tarvitsee tuntemusta verkkopalveluiden kehittämisestä, mutta vaatimukset tekevät myös hyvin selväksi sen, että nyt on kyse sisäisten palveluiden kehittämisestä. Tällöin ei pelkkä trenditietoisuus auta, vaan on kyettävä kommunikoimaan ja käymään dialogia talon sisällä parhaita käytänteitä etsien ja monistaen. Myös sisäisessä käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen käyttö on selkeätä vastuuttaa intranet-kehityspäällikölle. Tämäkin osaltaan laajentaa intranet-kehityspäällikön roolia myös ryhmätyöjärjestelmistä vastaamiseen ja entisestään eriyttää tehtävää internet-sivustojen kehityksestä.

Tämänkin pohjalta voi rohjeta ennustamaan, että isot organisaatiot yhä enemmän vastuuttavat sisäisen yhteistoiminnan ja intranetit jatkossa yhdelle henkilölle ja vastuualueeelle – ja julkiset internet-sivustot jäävät yhä useammin viestintäjohtajien ja muiden ulkoiseen viestintään erikoistuneiden henkilöiden vastuulle.

Lisätietoa:


Tilaa blogin Parhaat palat -kooste, uutiskirje, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.